Syllabus/achievement requirements

Pensum vil bestå av en samling artikler, som blir delt ut på forelesning eller linket fra forelesningsplanen etterhvert.

G. Andrews: Foundations of Multithreaded, Parallel, and Distributed Programming, 2000. Addison Wesley. ISBN: 0-201-35752-6. Chap. 2.

Z. Manna og A. Pnueli: Temporal Verification of Reactive Systems: Safety, Springer-Verlag, 1995. Chap. 0, 74 s.

Z. Manna og A. Pnueli: Adequate Proof Principles for Invariance and Liveness Properties of Concurrent Programs. Science of Computer Programming 4: 257-289. 1984.

T. Kropf: Formal Hardware Verification, Springer-Verlag, 1999. Chap 4.

D. A. Peled: Software Reliability Mehtods, 2001. Springer. ISBN: 0-387-95106-7. Chap. 6.

G. Holzmann: The Spin Model Checker. Addison-Wesley, 2004. ISBN 0-321-22862-6. Electronic version 

G. Holzmann: The Model Checker SPIN. IEEE Transactions on Software Engineering 23(5):279-295. 1997.

Robert Gerth: Concise Promela Reference, 1997. Fulltext.

The Spin Model Checker homepage, http://spinroot.com/spin/whatispin.html.

I tillegg vil obliger og forelesningsmateriale være pensum.

Vær oppmerksom på at denne pensumoversikten kan bli justert etterhvert.

Publisert 6. des. 2005 21:05 - Sist endret 4. mars 2006 19:16