INF9270 – Design av interaktive nettsteder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Nettsamfunn. Informasjonsarkitektur. Tilgjengelighet. Menneske-maskin interaksjon. Evalueringsteknikker for brukbarhet. Relevante standarder og teknologier (WAI, XML, XSL og CSS).

Hva lærer du?

Etter emnet skal studenten kunne analysere, utforme, implementere og evaluere ulike type interaktive nettsteder. De skal forstå den teoretiske bakgrunnen og kjenne vanlige teknikker og metoder samt relevant teknologi.

In addition, each PhD student will be given an extended curriculum within the field/research area of the course. The syllabus must be approved by the lecturer so that the student can be admitted to the final exam.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til HTML, grunnleggende programmering og databaser/SQL.

Overlappende emner

Undervisning

To timer forelesning og to timer lab-øvelse per uke i vårsemesteret..

Eksamen

Grunnlaget for vurdering er en samlet mappe med prosjektoppgaver (både gruppearbeid og individuelle innleveringer). Det kan også avholdes muntlig eller skriftlig eksamen for hele kullet eller utvalgte studenter. Samtlige innleveringer må være bestått for at kurset skal være bestått. Samtlige innleveringer må være bestått i samme semester.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

For å oppnå karakteren 'bestått' må mappen med prosjektoppgaver holde et nivå dersamtlige læringsmål i kurset er mestret tilfredsstillende.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med IN-DIW. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk