Dette emnet er nedlagt

INF9272 – Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi kunnskaper om informasjons­arkitektur og om design og innholdsadministrasjon gjennom bruk av et industristandard CMS (Content Managment System).  Du vil bli kjent med økosystemet i et stort miljø som er tuftet på utstrakt bruk av åpen kildekode til utvikling av sikre og robuste systemer for CMS. Videre skal de forstå den teoretiske bakgrunnen og kjenne til vanlige begreper og teknikker knyttet til design, realisering og administrasjon av et interaktivt multimedia nettsteder med et responsivt.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF9272 vil du:

  • Ha lært hvordan man designer et interaktivt og responsivt nettsted med utgangspunkt i bruk av et bestemt WCMS (Drupal 7).
  • Ha forståelse for begrepene informasjons­arkitektur og universell tilgjengelighet.
  • Kunne delta i diskusjoner med utgivere og utviklere om produksjon av multimediale digitale medier og foreslå konkrete løsninger og framdriftsplaner for realisering av et interaktivt nettsted.

 Ph.d.-studenter må i tillegg utvikle ett drupal prosjekt som spesifikt implementerer funksjonalitet for nettstedet.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

INF2260 - Interaksjonsdesign/INF4060 - Interaksjonsdesign

Undervisning

Undervisningsform: forelesning og prosjektaktivitet, 2 + 2 timer per uke. Prosjektarbeidet går ut på at studentene designer et eget interaktivt og responsivt nettsted. Les mer om innlevering av obligatoriske oppgaver ved Institutt for informatikk. Det er 8 innleveringer i løpet av semesteret, 6 individuelle og 2 i grupper. Alle innleveringene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig presentasjon av de innleverte gruppeoppgavene. Samtlige innleveringer må være bestått for at kurset skal være bestått. Samtlige innleveringer må være bestått i samme semester.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Det oppfordres sterkt om å delta på første forelesning i emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Dette emnet undervises ikke våren 2017, emnet vil bli nedlagt

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk