Dette emnet er nedlagt

HUMIT4700MN – Introduksjon til masterstudier i IT - språk, logikk, psykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En teoretisk og praktisk innføring i vitenskapelig metode og forfatterskap innen de aktuelle fagområdene. Den praktiske delen vil inkludere:

  • avansert tekstbehandling og forfatterverktøy
  • bibliotek og informasjonssøking
  • vitenskapelig forfatterskap og stil

Teoridelen vil dekke vitenskapsteori, forskningsetikk, samt teori og metode innen kognitive vitenskaper generelt og studentens fordypning spesielt, og utdype programmets ex.fac.

Hva lærer du?

Studenten skal være i stand til å gjennomføre masterstudiet på normert tid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til til masterstudier i IT – språk, logikk, psykologi

Undervisning

  • 1 ukentlig dobbeltime seminar gjennom semesteret
  • 6 dobbeltimer praktiske øvelser ledet av høyeregradsstudent i første del av semesteret
  • intensivkurs i bibliotek, 1-2 dager i samarbeid med UB
  • studenten skriver et essay under veiledning om vitenskapelig metode, grunnlagsproblemer eller etikk i siste halvdel av semesteret.

Eksamen

Obligatoriske oppgaver tidlig i semesteret som må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Antallet blir det opplyst om ved semesterstart. Obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

Eskamen består av en semesteroppgave (6-10 sider). Karakterskala: Bestått / ikke bestått.

Annet

Obligatorisk for alle i masterprogrammet i IT – språk, logikk, psykologi. Alle som tas opp til programmet får plass.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Emnet erstattes av ITSLP5000.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Vanligvis norsk. Engelsk hvis det deltar utvekslingsstudenter.