Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet erstattes høsten 2007 av INF2220

Gjennomgang av datastrukturer som stakker, trær, grafer, hashtabeller og prioritetskøer, samt algoritmer for søking, innsetting, etc. knyttet til disse. Forskjellige implementasjoner studeres, med vekt på effektivitet, programstruktur og abstrakte datatyper. Sentrale sorteringsalgoritmer gjennomgås. Viktige elementer i kurset er rekursiv programmering, samt vurdering og beskrivelse av programmers effektivitet.

Hva lærer du?

Studentene skal lære å løse praktiske og komplekse problemer hvor valg av datastruktur og tilhørende algoritme er helt avgjørende for å få implementert effektive programmer med akseptable kjøretider og plassbehov. Studentene skal også kunne vurdere om et gitt problem overhodet kan gis en effektiv implementasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter INF1010 – Objektorientert programmering (videreført) /INF101/IN105. Det anbefales sterkt at man har INF1010.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF 110/IN 115

Undervisning

Kurset går over hele semesteret med 2 timer forelesning og 4 timer øving med hjelpelærer hver uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter (A - F).

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider:http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF110/IN115. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Tilsynssensor for emnet er: Jan Arne Telle

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet erstattes høsten 2007 av INF2220

Eksamen

Hver høst

Siste gang H06

Undervisningsspråk

Norsk