INF103 – Fra brukergrensesnitt til maskinvare

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

  • Brukergrensesnitt
  • Grensesnitt mot applikasjoner, programbiblioteker
  • Kommunikasjon, nettverk, distribuerte systemer
  • Operativsystemer
  • Maskinarkitektur, samspill mellom program- og maskinvare
  • Maskin-nær programmering, binær representasjon av data

Hva lærer du?

Du vil få oversikt over og forståelse av det som skjer i en typisk datamaskin, fra applikasjonsprogrammer og ned til maskinvaren, inkludert utvalgte aspekter ved datakommunikasjon. Du vil også få praktisk erfaring med sentrale deler av dette feltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter kunnskaper tilsvarende de gitt av INF101.

Overlappende emner

2 vt mot IN147A/3 vt mot IN147

Undervisning

4 timer forelesning og 4 timer gruppeøvelser hver uke.

Eksamen

6 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Emnet undervises for siste gang høsten 2003.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk