INF111 – Programmeringslaboratorium

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets kjerne er en større programmeringsoppgave som studentene skal løse i små grupper. Programmeringsspråk: JAVA.

Hva lærer du?

Å få erfaring i å arbeide med så store programmer at en hensiktsmessig oppdeling (modularisering) av problemet blir av avgjørende betydning. Gjennom oppgaven skal studentene arbeide med eksempler på slik oppdeling. Emnet vil gi en god bakgrunn for det videre arbeid med emner i databehandling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

INF 101/IN 105

Undervisning

Undervisningen gis i høstsemestret med 1 time forelesning og 3 timer øvelser pr.uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. For godkjenning av emnet kan det kreves deltakelse i nærmere fastsatt undervisning.

Eksamen

Godkjenning av obligatoriske oppgaver, høstsemesteret. Studentene kan bli eksaminerte i oppgaven. Godkjent/ikke godkjent.

Annet

Emnet ses under ett med INF2100 – Prosjektoppgave i programmering (videreført) og IN 102 med hensyn til tregangersregelen for eksamensforsøk. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

6

Undervisning

Emnet undervises for siste gang høsten 2003.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk