Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
29.08.2005Magne Jørgensen og Hans Gallis  Store auditorium, IFI  Kursoversikt, prosjektplanlegging  Kap. 1, 2, 3, 4, 5 og 25 (Sommerville) 
01.09.2005Magne Jørgensen  Store auditorium, IFI  Prosjektplanlegging og -gjennomføring, gruppedynamikk og livssyklusmodeller  Kap. 1, 2, 3, 4, 5 og 25 (Sommerville) 
05.09.2005Ray Welland  Store auditorium, IFI  Requirements engineering  Kap. 6 og 7 (Sommerville) 
08.09.2005Ray Welland  Store auditorium, IFI  OCL (Object Constraint Language)  Kap. 10 (Sommerville) og kort introduksjon til OCL (under 'More on OCL on this site') 
12.09.2005Magne Jørgensen  Store auditorium, IFI  Estimering  Kap. 26 (Sommerville) 
15.09.2005Ingen forelesning      Undervisningsfri 
19.09.2005Jan Øyvind Aagedal  Store auditorium, IFI  Arkitektur  Kap. 11, mens kap. 12 og 13 er kursorisk (Sommerville) 
22.09.2005Bente Anda  Store auditorium, IFI  Objektorientert analyse og design, use case modellering  Kap. 1, 6, 9, 10, 11 og 30 (Larman). 
23.09.2005Prosjektgruppene      Frist: Leveranse I 
26.09.2005Bente Anda  Store auditorium, IFI  UML  Kap. 14, 15, 16, 17, 18 (-18.4) (Larman) 
29.09.2005Magne Jørgensen  Store auditorium, IFI  Kvalitetssikring og prosessforbedring  Kap. 27 og 28 (Sommerville) 
03.10.2005Hans Gallis  Store auditorium, IFI  Lettvektsmetodikker, eXtreme Programming (XP), parprogrammering  Kap. 17 (Sommerville) og to artikler (deles ut på forelesningen) 
06.10.2005Dag Sjøberg  Store auditorium, IFI  Systemutviklingsverktøy, programmeringsstandarder  Kap. 1.1.9, 4.5, 11.2.1, 13.4, 22.3, 23.4, 29.5 (Sommerville) + konvensjoner for Java 
07.10.2005Prosjektgruppene      Frist: Leveranse II 
10.10.2005Ingen forelesning      Hele uken er undervisningsfri 
13.10.2005Ingen forelesning      Hele uken er undervisningsfri 
17.10.2005Stein Grimstad og Nils Christian Haugen  Store auditorium, IFI  Testing (V & V)  Kap. 22, 23 og 24 (Sommerville) 
20.10.2005Dag Sjøberg  Store auditorium, IFI  Konfigurasjonsstyring, versjonshåndtering, systembygging  Kap. 29 (Sommerville) + notat om CVS 
21.10.2005Prosjektgruppene      Frist: Leveranse III 
24.10.2005Tom Gilb  Store auditorium, IFI  Målinger  Kap. 28 (Sommerville) 
27.10.2005Kristoffer Kvam, Rodin Lie og Kjetil Jørgensen-Dahl  Store auditorium, IFI  Praktisk måling av kode- og systemkvalitet vha XRadar  XRadar - open extensible code report tool 
31.10.2005Magne Jørgensen  Store auditorium, IFI  Vedlikehold og gjenbruk  Kap. 21 (Sommerville) 
03.11.2005Magne Jørgensen  Store auditorium, IFI  Kunnskapsbasert systemutvikling  Vurdering av argumentasjon/studier for modeller/metoder. Forelesningen er svært eksamensrelevant 
18.11.2005Prosjektgruppene      Frist: Leveranse IV 
24.11.2005Dag Sjøberg og Bente Anda  Store auditorium, IFI  Eksamenstips - Endelig dato fastsettes senere i semesteret  Studentene forbereder spørsmål 
06.12.2005    Eksamen  Mer informasjon angående eksamen finner du etterhvert her 
Publisert 24. aug. 2005 18:17 - Sist endret 7. feb. 2020 16:01