Dette emnet er nedlagt

INF5180 – Produkt- og prosessforbedring innen systemutvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er erstattet av INF5181 – Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling (videreført)

Perspektiver på systemutviklingsmodeller, programvarekvalitet, måleteori, målinger av programvareprodukter og prosesser, former og nivåer av organisasjonslæring, metoder og rammeverk for kontinuerlig forbedring av produkter og prosesser, innføring og oppfølging av prosessforbedringsprogram, sammenheng mellom forretningsmessige målsetninger og forbedringstiltak.

Hva lærer du?

Hovedmålet er å gi et grunnlag for å kunne delta i systemutviklingsorganisasjoners forbedringsarbeid med modne vurderinger og tilstrekkelig basiskunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1050 – Systemutvikling (videreført)

Overlappende emner

9 studiepoeng mot IN 331

Undervisning

Undervisningsformen er dialogorientert og praktisk rettet (emnet har få ”fasitsvar”). 3 timer undervisning pr uke. I undervisningen legges det stor vekt på å diskutere prosjektoppgavene. Denne besvarelsen er et dokument som inneholder en konkret forbedringsplan for en tenkt eller reell bedrift.

Eksamen

Prosjektoppgaven er et selvstendig, individuelt arbeid som skal
leveres i to omganger - med en frivillig mellomleveranse. Vurdering av
prosjektoppgaven teller ca 80 %. Muntlig eksamen teller ca 20 %.

Eksamensspråk

Prosjektoppgaven skal skrives på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med IN331. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Tilsynssensor for emnet er: Bendik Bygstad.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk