INF5660 – Avansert problemløsning med høynivå-språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Avanserte sider ved script-språkene Perl og Python, bl.a. bygging av klassehierarkier under kjøring, språkenes C API og effektiv manipulering av Perl og Python datastrukturer i C, C++ og Fortran. Design av store programsystemer der tidskritiske operasjoner (særlig intensive numeriske beregninger) migreres til eller utnytter eksisterende C, C++ eller Fortran biblioteker. Programmering, kompilering/linking, optimalisering og profilering av C, C++ og Fortran kode. Software engineering aspekter som regresjonstesting (spesielt for numeriske simuleringer), pakking og distribuering av store programpakker med mange avhengigheter, dual-programming, kodestandarder, dokumentasjon. Praktisk problemløsning står sentralt. Studentene må gjennomføre større prosjektoppgaver.

Det forutsettes at studentene er noe kjent med C og C++ (hvis ikke må en del merarbeid påregnes). Eksemplene i kurset er for det meste hentet fra numeriske simulering (spesielt løsning av partielle differensiallikninger), uten at det forutsettes noe særlig bakgrunn i matematikk. Det kan imidlertid være fordel å ha tatt (eller ta parallelt) kurs i numeriske metoder, simulering eller visualisering (i informatikk, fysikk, matematikk).

Hva lærer du?

Studentene skal få innblikk i hvordan avanserte programsystemer kan bygges ved en dynamisk design i høynivå script-språk og kombineres med lavnivå-biblioteker i C, C++ og Fortran for effektivitet. Gjennom problemløsning og prosjektoppgaver skal studentene få teknisk erfaring med kompilerte språk som C, C++ og Fortran, innsikt i mer avanserte og dynamiske sider ved script-språk, og lære seg verktøy og teknikker for å verifisere og distribuere programsystemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesninger og øvingsoppgaver i to intensive bolker i vårsemesteret. Det må gjennomføres større prosjektoppgaver.

Eksamen

Bestått/ikke-bestått på grunnlag av innleverte prosjekt. Et utvalg studenter vil bli trukket ut til muntlig eksaminasjon.

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Merk at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Tilsynssensor for emnet er: Jan Olav Langseth

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2008

Vår 2007

Vår 2006

Vår 2005

Vår 2004

Emnet gis som selvstudium våren 2009.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)