Dette emnet er nedlagt

INF5700 – Organisering og ledelse av tekniske prosjekter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi studentene kunnskap om organisering og ledelse av informatikeres arbeid. Fokus på prosjektarbeid som arbeidsform og ledelse av dette. Det gis generell innføring i organisering og ledelse i organisasjoner, med spesielt fokus på tekniske team. Det legges vekt på å diskutere sammenhenger mellom innholdsmessige (tekniske) og organisatoriske sider av informatikeres arbeid.

Hva lærer du?

Etter emnet skal studentene kunne redegjøre for begreper, teorier og modeller for organisering og ledelse av tekniske (informatikkfaglige) prosjekter. De skal kunne diskutere hvordan prosjektets innhold (det som skal produseres) og dets form (organisering) henger sammen. Videre skal de kunne bruke og evaluere en metode for planlegging og estimering av ressurser i prosjekter. De skal kunne diskutere hvilken rolle ledelsen kan spille i forhold til sosiale og læringsmessige sider i tekniske prosjekter.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Profesjonsstudiet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen formelle forkunnskapskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Prosjektarbeidspraksis gjennom parallelt prosjektkurs

Undervisning

Undervisningsform: emnet gis i det første semester for profesjonsstudentene. Undervisningen inneholder forelesninger og gruppearbeid. Deler av undervisningen gis av eksterne lærere. Det vil i undervisningsperioden bli gitt et heldags seminar som er obligatorisk.

Eksamen

Mappeevaluering basert på individuelle rapporter og rapporter fra gruppeaktiviteter. Generelle opplysninger om eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Emnet er forbeholdt studenter på Profesjonsstudiet.

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2012

Høst 2011

Høst 2010

Høst 2009

Høst 2008

Høst 2007

Høst 2006

Høst 2005

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk