Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er videreføringen av det tradisjonsrike seminaret i databehandling, med vekt på formelle metoder. Innholdet varierer hvert semester avhengig av behov og interesse. Forelesningene vil være forskningsbasert og introdusere klassiske artikler samt arbeider fra forskningsfronten. Emnet vil ta opp temaer som danner grunnlag for master, ph.d. og avanserte forskningstemaer ved forskningsgruppen Presis modellering og analyse ved Institutt for informatikk.

Hvert semester tar vi sikte på å invitere minst en gjestforeleser utenfra, som har gjort seg bemerket internasjonalt.

Hva lærer du?

Du får forskningstrening og forelesningserfaring på avansert nivå. Doktorgradsstudentene tilbys også trening i presentasjon av forskningsarbeider ment for publisering ved konferanser eller tidsskrifter.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot INF5160 – Databehandlingsseminar (nedlagt)

Undervisning

1-2 timers forelesning hver uke. 80% obligatorisk oppmøte. Forelesning over et emne valgt i samråd med veileder, med forelesningsfoiler vedlagt. Forelesningen skal være utvidet og gå mer i dybden enn tilsvarende emne for masterstudenter.

Eksamen

Alle studenter skal holde et foredrag om oppgitt emne i minst en time. Bestått/ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)