Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

INF5160 er videreføringen av det tradisjonsrike seminaret i databehandling, med vekt på formelle metoder. Programmet i INF5160 varierer hvert semester avhengig av behov og interesse. Forelesningene vil være forskningsbasert og introdusere klassiske artikler samt arbeider fra forskningsfronten. INF5160 vil ta opp emner som danner grunnlag for master, phd og avanserte forskningstemaer ved forskningsgruppen for Presis modellering og analyse på Institutt for informatikk.

Hvert semester tar vi sikte på å invitere minst en gjestforeleser utenfra, som har gjort seg bemerket internasjonalt.

Hva lærer du?

Du får forskningstrening og forelesningserfaring på avansert nivå. Doktorgradsstudentene tilbys også trening i presentasjon av forskningsarbeider ment for publisering ved konferanser eller tidsskrifter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot INF9160 – Databehandlingsseminar (nedlagt)

Undervisning

1-2 timers forelesning hver uke. 80% obligatorisk oppmøte. Forelesning over et emne valgt i samråd med veileder, med forelesningsfoiler vedlagt.

Eksamen

Alle studenter skal holde et foredrag om oppgitt emne i minst en time. Generelle opplysninger om eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)