Dette emnet er nedlagt

ITLED4020 – IT-ledelse: Teknologi og teknologistyring

Kort om emnet

Emnet skal gi en oversikt over sentrale, teknologirelaterte problemstillinger og oppgaver i forbindelse med utvikling, implementering og drift av moderne IT-løsninger.

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Innholdet i emnet vil være sentrert rundt følgende temaer:

  • Styring av IT ("IT governance") – hovedretninger, modeller og rammeverk
  • IT-strategi og organisering av IT-avdelingen
  • Leverandørstyring – partnerskap, kontrakter og anskaffelser
  • Sourcing av drift og utvikling
  • Livssyklusstyring og samlet eierkostnad (total cost of ownership)
  • Arkitekturstrategier
  • Håndtering av komplekse systemer
  • Informasjonssikkerhet

Deltakernes egen erfaringsbakgrunn og jobbutfordringer vil bli trukket inn i undervisningen.

Hva lærer du?

Hovedmålet er å gi studentene et bedre grunnlag for arbeid i lederposisjoner med IT-ansvar. Studentene skal få oversikt over sentrale oppgaver og ansvarsområder for IT-ledere.

Opptak og adgangsregulering

Ny søknadsfrist kommer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

minimum to års relevant yrkeserfaring

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra deltakelse i IT-prosjekter eller drift av IT-systemer vil være en fordel.

Undervisning

Det beregnes gjennomsnittlig fire timer forelesninger og tre timer studentaktiviteter pr. dag. Til første samling skal studentene utarbeide et kort notat (en til to sider) om hva som er de IT-relaterte hovedutfordringene i egen virksomhet. Med utgangspunkt i dette skal studentene mellom første og andre samling utarbeide et opplegg til den prosjektoppgaven som utgjør eksamen på kurset. På andre samling skal dette opplegget presenteres og diskuteres i gruppen. Etter siste samling vil studentene få ca. fire uker til å fullføre arbeidet med prosjektoppgaven.

 

Samlinger Høsten 2014

Program (Kommer etter hvert)

  • 1-3 september
  • 20-21 oktober

Pensum

Pensumliste vinter 2013-2014 (Nytt pensum for Høsten 2014 kommer etter hvert.)

 

Fagansvarlig

Bilde av Lars Groth

Bendik Bygstad
Professor ved Institutt for informatikk.

Fagansvarlig for ITLED4020

Arbeider med sammenhengen mellom IT og organisasjon, IT-arkitektur og IT-basert tjenesteutvikling og innovasjon. Spesielt interessert i forskningsmetoder innen IT.

Eksamen

Det skal skrives en prosjektoppgave, fortrinnsvis med problemstilling fra egen arbeidsplass. Oppgaven skal ha et omfang på ca. 5000-8000 ord. Nærmere retningslinjer vil bli gitt når kurset starter. Oppgaven skal leveres ca. fire uker etter siste samling. Det gis bokstavkarakter hvor A er best og F er stryk. Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Karakteren blir tilgjengelig i StudentWeb etter at sensuren har falt. Du kan også bestille karakterutskrift fra MN-fakultetet.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst og vinter

Samlingsdatoer Høsten 2014

1-3 september

20-21. oktober

Søknad

Ny søknadsfrist kommer

Kursavgift

Kr 22.000,-