Dette emnet er nedlagt

ITSLP5000 – Introduksjon til masterstudier i IT - språk, logikk, psykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En teoretisk og praktisk innføring i vitenskapelig metode og forfatterskap innen de aktuelle fagområdene. Den praktiske delen vil inkludere:

  • avansert tekstbehandling og forfatterverktøy
  • bibliotek og informasjonssøking
  • vitenskapelig forfatterskap og stil

Teoridelen vil dekke vitenskapsteori, forskningsetikk, samt teori og metode innen kognitive vitenskaper generelt og studentens fordypning spesielt, og utdype kunnskapene fra ITSLP1100.

Hva lærer du?

Studenten skal være i stand til å gjennomføre masterstudiet på normert tid.

Opptak og adgangsregulering

Opptak på emnet forutsettes at du er opptatt til masterprogrammet i IT - språk, logikk, psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

2 ukentlige dobbeltimer i første halvdel av semesteret. En ukentlig dobbeltime den siste halvdelen av semesteret. Undervisningen vil ha form av seminar der studentene delta aktivt. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave (6-10 sider).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilsynssensor: Dag Elgesem

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

For generell informasjon om eksamen ved mn-fakultetet, se www.matnat.uio.no/studier/studieinformasjon/eksamen/

Annet

Merk at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Ved praktisering av 3-gangersregelen skal emnet sees i sammenheng med HUMIT4700 og HUMIT4700MN.

Emnet er obligatorisk for alle i masterprogrammet i IT – språk, logikk, psykologi.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)