Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser og avsluttende skriftlig eksamen (muntlig hvis få kandidater).

Tid: 6. desember kl. 09:15.

Sted: AN37 AUD-EX

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2022 08:09