Semesterside for KJM-MENA9110 - Høst 2015

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med KJM-MENA5110 – Uorganisk strukturkjemi. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Ingen beskjeder