Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Masteroppgave, muntlig presentasjon av oppgaven og avsluttende eksaminasjon.

Masteroppgave

Utlevering av oppgaven: 1. februar kl. 12:00

Innleveringsfrist: 15. februar kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Justerende muntlig eksamen

Utlevering av oppgaven: 1. februar

Innleveringsfrist: 15. februar kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. aug. 2022 05:58