Dette emnet er erstattet av KJM1002 – Innføring i kjemi.

Semesterside for KJM1001 - Høst 2007

Første forelesning 20. august kl. 08.15 i Auditorium 1, Kjemisk institutt. Møt opp presis. Velkommen!

26. juni 2007 11:52