CS5930AMRA – CS: Applied Mathematics and Risk Analysis - Masteroppgave

Kort om emnet

En kort masteroppgave tilsvarer et halvt års heltidsstudium og utgjør i omfang en tredjedel av masterstudiet. 

Les mer om retningslinjer og informasjon om praktisk gjennomføring av masteroppgaven

Regelverk rundt masteroppgaven er angitt i Regler for emner, emnegrupper og grader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • kan du bidra med betydelig kunnskapsutvikling innen ditt spesialområde og dets anvendelser
  • kan du treffe kritiske og reflekterte valg blant sentrale metoder og verktøy fra forskning og arbeidsliv
  • kan du gjennomføre et forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
  • kan du bidra til fagets utvikling og analysere dets muligheter og begrensninger: faglig, etisk og samfunnsmessig
  • behersker du skriftlig og muntlig kommunikasjon av faglig arbeid til spesialister
  • kan du anvende dine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter

Opptak og adgangsregulering

Masteroppgaven er en obligatorisk del av masterprogrammet Computational Science, studieretning Anvendt matematikk og risikoanalyse, og forutsetter opptak til dette studieprogrammet og denne studieretningen.

Undervisning

I arbeidet med masteroppgaven skal du gjennomføre et selvstendig, tidsavgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

Arbeidet med masteroppgaven på 30 studiepoeng skal utgjøre 17 kalenderukers sammenhengende fulltidsstudium i høstsemesteret og 18 kalenderukers sammenhengende fulltidsstudium i vårsemesteret, inkl. påskeferie og offentlige fridager.

Eksamen

Eksamen består av en masteroppgave på 30 studiepoeng som skal leveres innen en frist. Deretter en det en muntlig presentasjon av masteroppgaven og en eksaminasjon.

Se Regler for emner, emnegrupper og grader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for utfyllende informasjon om avsluttende mastergradseksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Les om bruk av karakterbeskrivelse for masteroppgaver

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master