Obligatoriske oppgaver - MAT-INF 1100 - høst 2004

Her ligger all informasjon knyttet til obligatoriske oppgaver i dette kurset. Her vil du finne tidsfrister, oppgavetekst osv.

Praktisk, nyttig og viktig informasjon om obligatoriske oppgaver

Regelverk for obligatoriske oppgaver

Spørsmål og svar om obligatoriske oppgaver

Innleveringsfrister

Det er to obligatoriske oppgaver i dette emnet, og de må være godkjent for å få lov til å gå opp til avsluttende eksamen.

Innleveringsfrist for oblig 1 er fredag 17/9 kl. 14.30

Innleveringsfrist for oblig 2 er fredag 5/11 kl. 14.30

Obligatorisk oppgave 1

Norsk oppgavetekst

Text in English

Det er ingen regulære forelesninger i uke 38 når dere skal levere første oblig, men det blir en forelesning mandag 13/9 om programmeringstekniske ting som kan være nyttig i forbindelse med oppgaven. Merk at det blir gruppeundervisning i uke 38. Siden det ikke gis andre oppgaver vil alt fokus være på oblig1 også på gruppene.

Godkjentlister

Her kan du logge deg inn for å se om obligen din er godkjent

Du logger deg inn på godkjentlistesystemet med ditt vanlige brukernavn og passord for UiO.

Publisert 15. juni 2004 13:46 - Sist endret 1. okt. 2004 15:35