Pensum/læringskrav

Litteratur

Matematikkdelen av kurset er hentet fra

Lindstrøm, Tom : Kalkulus, 1995. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-22823-1.

Denne boka fås kjøpt i bokhandelen på Blindern. Stoff om numeriske metoder, programmering og anvendelser hentes fra

Knut Mørken: Kompendium med prosjektoppgaver for MAT-INF 1100, 2003.

Pensum til avsluttende eksamen

Pensum til avsluttende eksamen 12/12 er hentet fra Kalkulus og kompendiet og er som følger:

Kalkulus: Seksjonene 1.1, 1.2, 1.4, kapittel 2, seksjonene 4.1 og 4.2, seksjon 7.3 fram til "Betingelser for konvergens", seksjon 8.7, seksjonene 10.1-10.4, seksjon 10.5 fram til 'Variasjon av parametre', seksjon 10.7, seksjon 10.8 fram til og med 'Bemerkning' på side 519, seksjonene 11.1 og 11.2.

Kompendiet: Kapitlene, 1, 2, 4, 5, 6, seksjonene 7.1 og 7.2, seksjon 8.1, seksjon 8.2 bare som oversikt, seksjon 9.3, resten av kapittel 9 bare som oversikt, kapittel 10.

Merk spesielt at oppgavene som er gitt, både fra Kalkulus og kompendiet, regnes som pensum.

Formelt sett er pensum som over, men følgende opplysninger kan være nyttige under eksamensforberedelsene: Det vil ikke bli spørsmål om å produsere Java-kode på eksamen. I praksis er mye av stoffet i kompendiet bare aktuelt til programmering (og dermed ikke på eksamen), men numeriske metoder så som halveringsmetoden, Newtons metode, numerisk derivasjon, numerisk integrasjon og Eulers metode samt tilhørende feilformler der det er tilgjengelig, er gode emner å bygge eksamensoppgaver omkring. Det er ikke nødvendig å pugge formler eller algoritmer, men det er viktig å kjenne til ideene bak algoritmene og formlene. Ikke minst er det viktig å kunne manipulere feilformlene.

Pensum til underveiseksamen

Pensum til underveiseksamen 17/10 er hentet fra Kalkulus og kompendiet og er som følger:

  • Kalkulus: Seksjonene 1.1, 1.2, 1.4, kapittel 2, seksjonene 4.1 og 4.2, seksjon 7.3 fram til "Betingelser for konvergens".
  • Kompendiet: Kapitlene, 1, 2, 4, 5, seksjon 6.4.

Merk spesielt at oppgavene som er gitt, både fra Kalkulus og kompendiet, regnes som pensum.

Supplerende litteratur

Et nyttig supplement (ikke pensum!!) for dem som er spesielt interessert i numerisk programmering i Java er

Ronald Mak: The Java Programmer's Guide to Numerical Computing, 2003. Prentice Hall. ISBN: 0-13-046041-9.

Her finner du mye mer om både om avrundingsfeil og programmering av numeriske metoder i Java.

Publisert 18. juni 2004 13:28