MAT-INF1100 - Pensum

 

MAT-INF1100 høsten 2010

Litteratur og pensum

Pensum er primært hentet fra de to kildene

I tillegg kommer eventuelle ekstra notater som blir lagt ut på hjemmesida underveis med utdypning av stoff i Kalkulus og kompendiet.

Husk at formelsamlingen deles ut på eksamen.

Merk at pensumlisten under for endelig eksamen er fra høsten 2009 - denne er foreløbig og vil bli rettet når eksamen nærmer seg.

Pensum til underveiseksamen høsten 2010

Pensum til underveiseksamen er hentet fra kildene over og er som følger:

  • Kalkulus: Seksjonene 1.1, 1.2, 1.4, kapittel 2, seksjonene 4.1 og 4.2, seksjonene 11.1 og 11.2.
  • Kompendiet: Kapittel 1, seksjon 2.1-2.2, kapittel 3, seksjon 4.1 og 4.2, kapittel 5, kapittel 6, kapittel 9 unntatt seksjon 9.5.

Merk spesielt at oppgavene som er gitt regnes som pensum. Noen tidligere eksamenssett inneholder oppgaver om kondisjonstall - det er ikke pensum i år.

Pensum til avsluttende eksamen høsten 2010

Pensum til avsluttende eksamen hentes fra Kalkulus, kompendiet og tilleggsmateriell og er som følger:

  • Kalkulus: Seksjonene 1.1, 1.2, 1.4, kapittel 2, seksjonene 4.1 og 4.2, seksjonene 10.1-10.5, seksjon 10.6 fram til 'Variasjon av parametre', seksjonene 11.1-11.2.
  • Kompendiet: Kapitlene 1-15, med unntak av seksjon 2.3.
  • Forelesningsnotater som er lagt ut på kursets hjemmeside.

Merk spesielt at alle oppgaver som er gitt regnes som pensum.

Av Knut Mørken
Publisert 2. aug. 2010 08:22 - Sist endret 25. nov. 2010 08:19