Arbeidsgivere ved Matematisk institutt

Utlysninger fra arbeidsgivere oppdateres fortløpende.

Listen kan endres.

Høsten 2019

 

PwC Consulting

 

Ønsker du å få arbeidserfaring fra et stort og spennende kompetansemiljø?

Vær ett skritt foran - søk internship i PwC!  

PwC Consulting er på jakt etter deg som er interessert i å jobbe med spennende problemstillinger knyttet til avansert analyse, data science eller arkitektur. Et internship hos oss skal være både utfordrende og lærerikt, i tillegg til at det gir deg praktisk arbeidserfaring og muligheten til å anvende kunnskap fra studiene på reelle caser. Vi har et godt læringsmiljø og vil gi deg oppfølging og konkrete tilbakemeldinger underveis.

Du er den vi leter etter dersom du:

 • Er bachelorstudent, og skal ta emnet MAT3055 - Praksis.
 • Kan vise til solide akademiske resultater
 • Ønsker å bruke din bakgrunn innen matematikk, fysikk eller teknologi til å løse viktige problemstillinger hos våre kunder
 • Har sterke analytiske egenskaper og evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger på kort tid
 • Kommuniserer godt både på norsk og engelsk
 • Er positiv, engasjert og liker å jobbe sammen med andre
 • Viser motivasjon for PwC

Hva får du av oss?

 • Muligheten til å få et reelt innblikk i arbeidshverdagen som konsulent og muligheten til å knytte nettverk med ansatte og ledere i PwC
 • Muligheten til å jobbe som en del av PwCs prosjektteam med reelle analyse-, data science- og arkitekturcase ute hos kunde
 • Jevnlig oppfølging og tilbakemeldinger fra din prosjektleder og fadder
 • Deltagelse på faglige og sosiale arrangementer som kurs, fagkvelder og avdelingsmøter
 • Erfaring fra en av Norges ledende kompetansebedrifter

Praktisk informasjon

Du vil tilbringe 30 dager på et av våre prosjekter med oppstart medio september og avslutning medio november. Praksisoppholdet er ulønnet, da det inngår som en del av studiet og gir studiepoeng. Arbeidsplass vil primært være Oslo, og eventuelle reiser i forbindelse med prosjekt dekkes av PwC.

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 • Last opp alle relevante vitnemål og karakterutskrifter i PDF. Vitnemål må være kopi av original, signert utskrift eller printscreen der ditt navn forekommer. Word- eller Excelformater godtas ikke.

Videre vil første del av søknadsvurderingen bestå av tre evnetester som skal besvares. I svare-posten du mottar fra oss etter innsendt søknad vil du finne lenke til testene.

Merk at fristen for å besvare testene er 15. mai.

 

Ta kontakt dersom du ikke mottar en bekreftelse på din søknad.

Eventuelle spørsmål kan rettes til

Ida Antonsen, tlf. 91 77 91 99, e-post: ida.antonsen@pwc.com eller

Mari Langbo, tlf. 97 40 31 74, e-post: mari.langbo@pwc.com

 

 

 

 

NR

Norsk Regnesentral (NR) er nasjonalt ledende innen anvendt statistisk oppdragsforskning og har mer enn 50 års erfaring i å analysere, modellere og finne mønstre i store og små, strukturerte og ustrukturerte datasett. Vi er 70 forskere som jobber med statistisk modellering, maskinlæring og kunstig intelligens innen finans, energimarkedet, petroleum, geologi, jordobservasjon, klima, marine ressurser, medisin og transport.

Norsk Regnesentral tilbyr praksisplass ved SAMBA (Statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse), som er en våre forsknings- avdelinger i statistikk.

Hvis du har:

 • Fullført, eller er i ferd med å ta emnene STK1100, STK1110 og helst STK2100
 • Motivasjon og lyst til å jobbe med utfordrende, anvendte problemstillinger
 • Faglig sterke resultater
 • Programmeringskompetanse i R eller Python

bør du søke praksisopphold hos oss!

 

Du vil bli fulgt opp av våre mest erfarne forskere, og får et realistisk innblikk i hvordan det er å jobbe på et forskningsinstitutt.

Praksisoppholdet foregår høst 2019, og følger semesteret.

 

For nærmere informasjon kontakt seniorforsker Clara-Cecilie Günther, 22 85 25 63.

Norsk Regnesentral holder til i Kristen Nygaards hus ved Blindern i Oslo.

Vi ønsker at du i søknaden legger ved cv og karakterutskrift.

 

 

 

DNB

UiO Internship in DNB 2019

About the Company:

DNB is Norway`s largest financial services group and one of the largest in the Nordic region in terms of market capitalization. The Group offers a full range of financial services, including loans, savings, advisory services, insurance and pension products for retail and corporate customers.

The banking and finance industry is changing and customers’ behavior in a constant development. Therefore, DNB has full focus on digitalization and business development. We would like to be the first with innovative solutions in the new digital banking business and have ambitions to become one of Europe’s leading technology companies. There are countless opportunities at DNB, and we think that is why we have been voted as Norway’s most attractive employer for financial students for several years. Now, we are also at the forefront for technology students. This motivates us to become even better, while making us more aware of our responsibility and role in society.

What are we looking for?

Without change today, we are not leading tomorrow. Therefore, we need new people with new thoughts and ideas. Are you passionate about solving challenges and creating value for our customers? Are you curious, dare to challenge, but is also wise enough to listen? Do you want to get hands-on experience in a big organization that is transforming into technology company? Then it might be you we are looking for!

For the UiO Internship, we are looking for students with various backgrounds that have strong analytical skills and are interested in technology. Students applying will be placed in DNB IT organization and will work on real task and projects and get to use their competence to solve everyday life challenges.

General qualifications:

 • Bachelor student that wants to attend course MAT3055
 • Strong academic results
 • Background in statistics, data science, finance and risk
 • Able to work well both independently and in a team
 • A person with a professional and positive attitude
 • Very good English communications skills and preferably good Norwegian communication skills
 • Motivation to work in and get familiar with a big and complex organization

What we offer:

DNB is offering various UiO Internship positions in IT Support Area. You will have the opportunity to gain valuable experience from one of the largest organizations in Norway and to have colleagues who are strongest within their field. We will challenge you with interesting and complex tasks, and allow you to take part and contribute to DNBs goals. You will be set to work with relevant assignments where you will be able to use your academic skills and competence. Also, you will gain important industry insights which will be valuable in your future career.

Practicalities:

You will spend 30 days in one of our IT sections starting mid-September in Oslo, DNB Headquarter Bjørvika. The internship is unpaid, as it is part of your Bachelor study program and gives credits. When applying, you will be requested to upload all relevant diplomas and transcripts in PDF. Furthermore, as a part of the recruitment process you will be asked to take capability tests that will be sent to you by e-mail with deadline.

In case of questions please contact Izabela Plaskota, izabela.plaskota@dnb.no.

 

 

 

 

 

SINTEF Digital

 

SINTEF Digital driver anvendt forskning og innovasjon innen digitale teknologier, samfunnsfag og helse.

Vi står overfor en større digital transformasjon der automatisering, innovasjon, kunstig intelligens, cybersikkerhet og avansert robotteknologi vil endre samfunns- og arbeidslivet slik vi kjenner det.

 

Avdeling for Software and Service Innovation har en utstrakt internasjonal prosjektaktivitet rettet mot forsknings- og innovasjonsprogrammene i EU. Vi arbeider med partnere og bedrifter i hovedsak innen følgende overordna tematiske områder:

 • Human Computer Interaction
 • Secure IoT Software
 • Smart Data

Vi søker studenter som er interessert i problemstillinger innen følgende områder: data analyse for bla. å kunne visualisere f.eks. værprognoser o.l. på en god og intuitiv måte for brukerne, som f.eks. first responder i krisesituasjoner. Vi ser på å utnytte tekst databaser for sentimentanalyse for bruk i dialogsystemer, jf. chatbots. Bruk av maskinlæring for analyse og optimalisering innen smart grid, drift og vedlikehold i prosessindustrien. Vi har også mer generiske problemstillinger for å utnytte AI innen det både sikkerhet og det å ta frem bedre programvare.

Kontakt: bjorn.skjellaug@sintef.no

 

Avdeling for Mikrosystemer og nanoteknologi

På SINTEF MiNaLab (www.sintef.no/microsystems) utvikler vi og produserer vi silisium-baserte sensorer og mikrosystemer med applikasjoner innen biomedisin, miljø, industrielle applikasjoner, forbrukerelektronikk og vitenskapelig og medisinsk instrumentering. Nylige aktiviteter har vært blant annet rettet mot utvikling av optisk mikrofon for talegjenkjenning, ultralydtransdusere til bevegelsesgjenkjenning, optisk akselerometer til AR/VR briller og navigasjonssystemer for autonome kjøretøy eller strålingssensor strålingssensorer for QA i nye partikkelterapi ifm kreftbehandling og eksperimenter i høy energi fysikk. Sensorene er banebrytende og unike i verdenssammenheng og representerer store innovasjonsmuligheter. I alle disse prosjekter kan det defineres studentoppgaver knyttet spesielt til karakterisering, anvendelse av sensorene og utvikling av demokit. Studentene vil jobbe i tett samarbeid med våre forskere og vil også få anledning til å bli kjent med vårt unikt renromslaboratorie.  

Kontakt: Fabrice.Lapique@sintef.no

 

Avdeling for smarte sensorsystemer har 40 ansatte fordelt på fire faggrupper; bildeanalyse, anvendt optikk, biomedisinsk teknologi og instrumentering for krevende miljøer.

Typiske arbeidsoppgaver for en interessert student kan være sanntids analyse av 3D bildedata og punktskyer, bruk av deep learning på store 3D data sett, maskinlæring og signalbehandling på multimodale sensorsignaler, dataanalyse med grunnlag i en fysisk, matematisk, biologisk eller kybernetisk modell av en prosess eller målesituasjon, samt å utforske hvordan ulike sensorprinsipper kan karakteriseres og modelleres.

Kontaktperson: Mats.Carlin@sintef.no

 

Avdeling for Mathematics and Cybernetics

Generelt forskningsfokus i avdelingen er utvikling av metoder og algoritmer basert på dyp forståelse av matematikk og kybernetikk. Vi fokuserer på algoritmer, programvare og effektiv bruk av maskinvare.

 • Oppgaver innen følgende temaer er aktuelle:
 • Kunstig intelligens
 • Matematisk modellering og simulering
 • Optimering
 • Robotikk
 • Autonomi
 • Augmented reality/Virtual reality
 • Digitale tvillinger
 • Representasjon for 3D printing

 

Kontaktperson: TrondRunar.Hagen@sintef.no

 

 

Publisert 25. apr. 2019 13:12 - Sist endret 2. mai 2019 13:35