Messages

Published June 15, 2020 9:07 AM
Published May 10, 2020 3:11 PM

Her er et løsningsforslag til oblig2.

Published Apr. 29, 2020 12:20 PM

Jeg er nå ferdig med å fortelle om det som er pensum; kapitel 1 - 10 i T&W. Neste uke vil jeg gjennomgå eksamen 2019. 

Oppgavetimene på tirsdager vil fortsette tom 19 mai.

Ellers er jeg tilgjengelig for spørsmål (på mail, skype, zoom eller andre kanaler).

 

Published Apr. 22, 2020 4:01 PM

Basert på besvarelsene på oblig2 så trenger det store flertallet av dere øvelse i hvordan man implementerer et numerisk skjema. 

Jeg vil derfor sterkt anbefale at dere ser instruksjonsvideoene under og prøver å gjøre dette selv

            1) Forklaring på "papir".

            2) Eksempel på implementasjon i Python.

Deretter kan (bør) dere gjøre følgende oppgaver:

a) Prøv med andre initialverdier.

b) Modifiser skjemaet slik at u_x = 0 for x=0 og x=1. Prøv ut dette skjemaet i praksis.

c) Implementer et implisitt skjema (for ligningen med Dirichlet ra...

Published Apr. 15, 2020 12:46 PM

Her er litt bakgrunnsstoff for spørsmål 2 i oblig2. Ikke nødvendig å lese dette for å gjøre obligen, men kanskje det er interessant.

Published Apr. 8, 2020 12:30 PM

Beklageligvis er det en trykkfeil i oblig2 punkt e). I det siste leddet står det (v^{m-1}_j)^8, det skal være (v^{m}_j)^8. Feilen er rettet i versjonen som ligger ute nå.

Published Apr. 6, 2020 10:54 AM

Jeg sett opp en Zoom-møte, repeterende hver tirsdag kl. 14-16 framover til 19. Mai. Der skal vi møtes for å gå gjennom ukens oppgaver og diskutere spørsmål.

 

Zoom-møte: https://uio.zoom.us/j/348653312

 

Det finnes ikke noen oppgaver til i morgen 07. april men jeg skal være tilgjenglig alikevel.

 

Hilsen,

Markus

Published Mar. 31, 2020 2:41 PM

Eksamen avvikles som en 7-dagers individuell hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tillatt.

Oppgavene vil likne på en obligatorisk oppgave. Samarbeid vil ikke ansees som fusk, men du må selv ha formulert og skrevet besvarelsen som leveres inn, og den skal gjenspeile din forståelse av pensum.

Karakteren vil være bestått/ikke bestått, og grensen for å bestå vil være 40% (som E ved ordinær eksamen). Eksamen publiseres i Inspera ved opprinnelig eksamenstidspunkt (5. juni kl 0900) og skal leveres inn som én (og kun én!) PDF-fil i Inspera innen samme tidspunkt 7 dager senere (12. juni kl 0900). 

Fakultetet jobber med løsninger for studenter som evt. ikke har tilgang til datamaskin/nett.

Published Mar. 30, 2020 3:05 PM

Jeg satt opp en Zoom Meeting i morgen i vanlige gruppetime tiden. Hvis dere har spørsmål angående Obligen 2 eller oppgavene av de siste to ukene er det mulighet å spørre der.

 

Hilsen, Markus

 

Topic: Diskusjon om obligen 2
Time: Mar 31, 2020 02:00 PM Oslo

Join Zoom Meeting
https://uio.zoom.us/j/3403207417

Join by Skype for Business
https://uio.zoom.us/skype/3403207417

Published Mar. 26, 2020 4:17 PM

Her er et løsningsforslag på oblig1.

Published Mar. 23, 2020 1:37 PM

Det er satt ny frist for oblig 2; torsdag 16/4 kl 1430

Videre vil jeg forsette å legge ut relativt korte (?) videoforelesninger, og oppgaver hver uke framover. Løsningsforslag eller gjennomgåelse av oppgavene kommer også. 

Jeg er tilgjengelig på epost, skype og mobiltelefon "i arbeidstiden" og jeg vil prøve å svare på alle spørsmål. 

Hva eksamen og eksamensform gjelder, er ikke noe endelig bestemt ennå, men dette vil bli klart før påske, det vil ikke bli arrangert eksamen i Silurveien.  

Hilsen Nils Henrik

Published Mar. 17, 2020 10:50 AM

Jeg jobber med å få til en løsning der forelesning blir lagt ut. Sjekk timeplan for å se om jeg har fått det til (i løpet av morgendagen).

Published Mar. 17, 2020 10:46 AM

Det er nå lagt ut oppgaver til dagens økt. Løsningsforslag følger i løpet av dagen.

Published Mar. 11, 2020 4:13 PM

Fra i morgen, torsdag 12. mars, gis det ikke klasseromsundervisning i emnet.  Dette gjelder både forelesninger og gruppeundervisning.  

Det blir lagt til rette for et utvidet  digitalt undervisningstilbud i emnet.  Mer informasjon om dette vil bli lagt ut på semestersiden senest 23.Mars.

 

Published Feb. 28, 2020 3:49 PM

Her kommer andre obligatoriske oppgave. Fristen er 2. april.

Published Feb. 27, 2020 11:29 AM

Sverre Vinje er tillitsvalgt for MAT3360 denne våren.

Published Jan. 23, 2020 1:20 PM

Første obligatoriske oppgave. Husk at fristen er 13 Februar.

Published Jan. 15, 2020 2:25 PM

Da er det bestemt at onsdag brukes til forelesning, og at tirsdag brukes (stort sett) til oppgaver