Semesterside for MAT4540 - Høst 2014

Det gis ikke nye oppgaver denne uken, men John Rognes vil være til stede torsdag 4. desember kl. 10.15-12.00 i B62 for å svare på spørsmål om tidligere oppgaver (og pensum).

Et notat om Hopfinvarianten/Hatcher's Lemma 2.18 er lastet opp.

2. des. 2014 09:18

Tolvte oppgaveregning blir onsdag 26. november kl. 12.15-14.00 i rom B638.  Oppgaver:

  • Vis at den kanoniske linjebunten H = \gamma^1_1 over CP^1 oppfyller H \oplus H \cong H \otimes H \oplus 1.  Se Example 1.13 i Hatchers manuskript http://www.math.cornell.edu/~hatcher/VBKT/VB.pdf .
  • Vis at BU er enkeltsammenhengende, enten ved hjelp av Grassmannmodellen G_\infty(C^\infty) eller ved barkonstruksjonen EU/U.
  • Vis at det er en naturlig bijeksjon mellom isomorfiklasser av C^n-bunter over en suspensjon \Sigma X og homotopiklasser av avbildninger X \to GL_n(C). Se Proposition 1.11 i Hatchers manuskript.
18. nov. 2014 09:37

Ellevte oppgaveregning blir torsdag 13. november kl. 10.15-12.00 i B62. Vi ser på oppgaver fra Milnor og Stasheff, "Characteristic Classes", Problem 6-A, 6-B, 6-C og 6-E (side 81) samt 7-C (side 87 og side 88).

10. nov. 2014 13:53