MAT5960 – Masteroppgave i matematikk 60 studiepoeng

Kort om emnet

Masteroppgaven inngår i masterstudiet, som er normert til to år og bygger på bachelorgradens faglige nivå eller tilsvarende.

Masteroppgaven har et omfang på 60 studiepoeng.

I tillegg inngår 60 studiepoeng teoridel i masterstudiet.

Hva lærer du?

Masterstudiet Matematikk gir et solid teoretisk grunnlag i matematikk. Studiet skal utvikle evnen din til analytisk tenkning og til å gjøre strukturert tilnærming til kompliserte problemer. Studiet trener opp evnen til å sette deg inn i nye teoretiske områder og til å anvendte forskjellige teorier.

Masterstudiet skal gi deg erfaring i å arbeide selvstendig og samtidig være en del av en forskningsgruppe. Arbeidsformen skal gi deg trening i å organisere og planlegge arbeidet slik at prosjektet gjennomføres i tråd med avsatte ressurser og innen klare tidsfrister.

Studiet skal gi deg trening i å analysere, vurdere og formidle informasjon, teorier, ideer, problemstillinger og løsninger i eget fagområde både skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Masteroppgaven er en obligatorisk del av masterprogrammet Matematikk og forutsetter opptak til dette studieprogrammet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forkunnskaper til masterstudiet er beskrevet under Søknadsfrist og opptak på studieprogrammets nettside.

Undervisning

I arbeidet med masteroppgaven bruker du kunnskaper fra bachelorstudiet til å gjennomføre et tidsavgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

Gjennom masterstudiet skal du ha tilegnet deg tilstrekkelig faglig og teknisk kompetanse til å kunne forstå problemstillinger og se mulige løsninger.

Arbeidet med masteroppgaven kan innebære laboratoriearbeid.

Eksamen

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Masteroppgaven sensureres med bokstavkarakter fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk.

For masterstudenter tatt opp høsten 2012 eller senere, gjelder karakterbeskrivelse for masteroppgaver .

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk