Pensum/læringskrav

Hvis du ikke finner artiklene åpent tilgjengelig, eller har tilgang gjennom en annen institusjon, vil du finne dem på Oria og ha tilgang når du er logget inn på UiOs nettverk. Nye UiO-studenter blir aktive fra 2. januar. 

 

Bok:  

Bornstein & Davis (2010). Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know. Oxford, Oxford University Press, 2010.

Artikler:

 • Dees, J.G. (1998). The Meaning of Social Entrepreneurship
 • Dees, J.G. (1996). The Social Enterprise Spectrum: Philanthropy to Commerce. Harvard Business School, case 9-396-343
 • Dees, J.G. and Anderson, B.B. (2003). ‘For-profit social ventures.’ International Journal of Entrepreneurship Education (Special issue on social entrepreneurship), 2, 1-26.
 • Defourny, J. & Nyssens, M. (2010). Conceptions of social enterprise and social entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and divergences. Journal of social entrepreneurship, 1 (1): 32-53.
 • Ebrahim and Rangan (2010). ‘The limits of nonprofit impact: A Contigency Framework for Measuring Social Performance.’ Harvard Business School Working paper, 10-099
 • Martin & Osberg 2007. Social Entrepreneurship: The Case for Definition. Tilgjengelig her: https://ssir.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definition
 • Santos, Filipe (2012). ‘A Positive Theory of Social Entrepreneurship’. Journal of Business Ethics, 2012, Vol.111(3), pp.335-351
 • Uvin, Jain, and Brown (2000) ‘Think Large and Act Small: Toward a New Paradigm for NGO Scaling Up.’ World Development, 28, 1409-1419.
 • Følgende artikler i ’Praktisk økonomi og finans’, 01/2016: https://www.idunn.no/pof/2016/01
  • Sosialt entreprenørskap, en avlegger av velferdsstaten (Irina Lee)
  • Pøbelprosjektet – godt sosialt entreprenørskap (Ingeborg Rasmussen)
  • Sosialt entreprenørskap i Norge: en introduksjon til feltet (Eline L. Ingstad og Jill Loga)
 • Dees, Anderson, and Wei-Skillern (2004). Scaling social impact. Stanford Social Innovation Review, 1, 24-32.

Anbefalt:

 • KS rapport: Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger (2016), med fokus på kapittel 1-4 og 6-8. http://uni.no/media/manual_upload/Rapport_1-2016_Loga_Eimhjellen_Eschweiler_Ingstad_Stokstad_og_Winsvold.pdf
 • Bornstein, D. (2007). How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas.  Oxford University Press.
 • Yunus, M. (2011). Building Social Business: The New Kind of Capitalism that Serves Humanity’s Most Pressing Needs.
 • Karanda, C. & Toledano, N. (2012). Social entrepreneurship in South Africa: a different narrative for a different context. Social Enterprise Journal, 8 (3): 201-215.
 • Lombard, A. & Strydom, R. (2011). Community development through social entrepreneurship. The Social Work Practitioner-Researcher, 23 (3): 327-344.
Publisert 20. des. 2018 10:20 - Sist endret 18. des. 2019 14:18