ENT4505 – Sosialt entreprenørskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Emnet går ikke våren 2022

Kort om emnet

I dette emnet vil studentene bli introdusert til sosialt entreprenørskap og metoder for å starte og utvikle vellykkede bedrifter eller organisasjoner som er drevet av sosiale resultater. Følgende spørsmål blir diskutert i emnet:

  • Hva er sosialt entreprenørskap?
  • Hvordan skiller sosialt entreprenørskap seg fra tradisjonelt entreprenørskap?
  • Hvilke ferdigheter kreves for å bli en vellykket sosial entreprenør?

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du være kjent med teorier innen sosialt entreprenørskap, hva som skjer i dag innen et felt som stadig er i utvikling og de viktigste bidragsyterne. Du vil kunne definere sosialt entreprenørskap og skille det fra både tradisjonelt entreprenørskap og andre organisasjoner med sosiale formål. Du vil også bli kjent med terminologien som brukes innen sosial entreprenørskap og de viktigste aktørene i økosystemet for sosialt entreprenørskap.

Opptak til emnet

Studenter vil bli prioritert som følgende:

  1. Studenter tilhørende Sosialt entreprenørskap-programmet.
  2. Masterstudenter ved Institutt for Informatikk som har dette emnet og ENT4000I i godkjent studieplan
  3. Andre

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført en bachelorgrad, eller være i 6. semester av et bachelorløp. Det er ingen begrensninger med tanke på fagfelt.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen går over fire separate seminardager i Oslo, i perioden midten av januar til mars. Det er obligatorisk å delta på undervisningen. Undervisningen består av forelesninger og diskusjoner i klassen.

Du må delta på minst 80 prosent av undervisningen for å avlegge eksamen. Hvis du har mer enn 20 prosent fravær, må du vise til gyldig dokumentasjon eller legeerklæring for å bestå emnet.

Eksamen

Du må delta på minst 80 prosent av undervisningen for å avlegge eksamen i dette emnet, som beskrevet under Undervisning. Eksamensformen er en individuell skriftlig oppgave som du skal levere mot slutten av semesteret. Denne teller 100 prosent av sluttkarakteren. Oppgaven tar utgangspunkt i obligatorisk pensum til emnet.

Hjelpemidler til eksamen

Du bør gjøre deg kjent med reglene som gjelder for bruk av kilder og sitater. Hvis du bryter reglene, kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2022 17:31:18

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk