Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HELSEF4404 - Vår 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Studentene skal innen mandag 11. januar ha levert en skisse over temaet de ønsker å fordype seg i (ca. 1 side). Skissen leveres i Fronter i rommet til HELSEF4404 vår 2016.
 

17. des. 2015 18:30