Emner innen tverrfaglig helseforskning

Viser 1–21 av 21 emner
Emne Studiepoeng
HELSEF4100 – Teori og teoriutvikling for helsefagene (20 studiepoeng) 20
HELSEF4200 – Forskningsmetoder og forskningsetikk (20 studiepoeng) 20
HELSEF4301 – Forskningsforberedende kurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4302 – Analysekurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4400 – Grunnlagstenkning og kunnskapsutvikling i tverrfaglig helseforskning (15 studiepoeng) 15
HELSEF4403 – Makt og kunnskap i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HELSEF4405 – Kjønn, kropp og medikalisering (5 studiepoeng) 5
HELSEF4406 – Funksjon og funksjonsevaluering (5 studiepoeng) 5
HELSEF4407 – Health Literacy (5 studiepoeng) 5
HELSEF4410 – Introduction to Qualitative Methods (5 studiepoeng) 5
HELSEF4420 – Fordypning i kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
HELSEF4430 – Fordypning i kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
HELSEF4500 – Masteroppgave i helsefagvitenskap (60 studiepoeng) 60
HELSEF4501 – Masteroppgave i interdisiplinær helseforskning (60 studiepoeng) 60
HELSEF4502 – Masteroppgave i interdisiplinær helseforskning (60 studiepoeng) 60
HELSEF4503 – Masteroppgave i tverrfaglig helseforskning (60 studiepoeng) 60
HELSEF4510 – Medical and Health Related Research Ethics (5 studiepoeng) 5
HELSEF4511 – Digitalisering, samhandling og innovasjon (5 studiepoeng) 5
SME4110 – Teorier og metoder i helseetikken (5 studiepoeng) 5
SME4210 – Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende (5 studiepoeng) 5
SME4310 – Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5