Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SYKVIT4011 - Høst 2005

Sensurfall

Karakterene for eksamen i SYKVIT4011 vil bli tilgjengelig i StudentWeb fredag 14. oktober ca. 12.00

av Kathrine Altunsoy

11. okt. 2005 17:49

Den sentrale fristen for bekrefting av utdanningsplan, eksamensmelding, semesterregistrering og betaling av semesteravgift gikk ut 1. september. Noen av studentene som var meldt opp til eksamen i SYKVIT4011 har ikke betalt semesteravgift. Disse eksamensmeldingene er dermed ikke gyldige, og de er blitt slettet. Jeg ber derfor alle studenter på kurset om å sjekke i StudentWeb at eksamensmeldingen er i orden. På meny-siden når dere er innlogget i StudentWeb vil det stå om semesteravgiften er betalt, når planen er bekreftet og om du er semesterregistrert. Videre kan dere se hvilke eksamener dere er oppmeldt til i menyen til venstre, under Innsyn - Eksamensmeldinger. Der vil dere finne kandidatnummeret deres til eksamen. Jeg henger også opp en liste over eksamensmeldte utenfor rom 223. Ta kontakt snarest hvis du finner ut at eksamensmeldingen ikke er i orden. Studiekonsulent Kjersti Stabell Wiggen

9. sep. 2005 11:13