Emner innen sykepleievitenskap

Viser 1–23 av 23 emner
Emne Studiepoeng
GERSYK4102 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - pasienter i ustabile sykdomsfaser (15 studiepoeng) 15
GERSYK4103 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - Helsefremming og sykdomsforebygging (5 studiepoeng) 5
GERSYK4104 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie – pasienter i stabile sykdomsfaser (5 studiepoeng) 5
GERSYK4201 – Sykepleievitenskapens teori og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
GERSYK4202 – Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
GERSYK4301 – Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
GERSYK4303 – Metodefordypning - kvalitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4304 – Metodefordypning - kvantitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4401 – Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
GERSYK4403 – Farmakologi (5 studiepoeng) 5
GERSYK4404 – Systematisk fysisk vurdering (10 studiepoeng) 10
GERSYK4405 – Sykdomslære og behandling (10 studiepoeng) 10
GERSYK4500 – Masteroppgave - avansert geriatrisk sykepleie (30 studiepoeng) 30
SYKVIT4013 – Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4014 – Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4021 – Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4224 – Metodefordypning - kvalitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4225 – Metodefordypning - kvantitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4311 – Innovativ praksisutvikling (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4312 – Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4313 – Helsepedagogikk, pasientlæring og mestring (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4320 – Prosjektbeskrivelse (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4400 – Masteroppgave (60 studiepoeng) 60