Dette emnet er nedlagt

Oversikt over undervisningen i 11/12-semester

Fase I: Introduksjon (to uker)

Temaer uke 7-8

 • Sensitivitet/spesifisitet
 • Positiv og negativ prediktiv verdi
 • Klinisk epidemiologi
 • Utredning av pasienter med sammensatte
 • Problemstillinger
 • Lærerveiledet undersøkelse

Forelesninger

 • Introduksjon (IM/Kir)
 • Introduksjon KLOK
 • Søvnvansker(All)
 • Svimmelhet og ustøhet (All)
 • Prøvesvar Lav bentetthet (All)
 • Frisk eller syk? (All)
 • Unormal blodprøve - (All)
 • Oppfølging av pasient med kronisk sykdom (All)
 • Behandling av kroniske smerter (Ane)
 • Akutt forvirring (Ger)

Klinikker

 • Pasient med én akutt og flere kroniske sykdommer (Ger)

Seminar: KLOK

 • Hvordan forberede egen praksis
 • Kunnskapsbasert medisin
 • Legen som leder og legen som ledet
 • Forberedelse til KLOK i avdelingstjeneste

Kurs

 • Informasjon om alvorlig/dødelig sykdom - ferdighetstrening (Atf)
 • Pasienten med mange sykdommer (All.)

Fase II: Allmennsymptomer som hovedpresentasjon (21 uker)

Temaer uke 9 - 11:

 • Redusert allmentilstand
 • Vekttap
 • Hevelse/ødem
 • Feber
 • Søvnvansker
 • Slapphet
 • Diffuse smerter

Forelesninger

 • Endokrinologisk dysfunksjon (Bkj)
 • Endokrinologis patologi (Pat)
 • Behandling av kroniske smerter (Ane)
 • Bivirkninger av dopingmidler (KBF)

Klinikker

 • Nefrologi (IM)
 • Geriatriske undersøkelsesmetoder
 • Endokrinologi (Kir/Imr)
 • Endokrinologi (IM)
 • Endokrinologi (IM/NK)
 • Hematologi (IM)
 • Infeksjon (IM, Mik)
 • Behandling av koronarsykdom (IM/far)
 • Hematologi (IM)

Kurs

 • Ferdighetstrening i krevende kliniske situasjoner (obl) (Adf)

Avdelingstjeneste (AT) og klinisk smågruppeundervisning (SG)

 • SG
 • AT: Fire uker på en sengepost
 • SG
 • Prosjektoppgaven
 • SG/PBL-tillitsvalgtsmøte

Sykdomspresentasjoner fra brystregionen

Temaer uke 12 - 15:

 • Kroniske brystsmerter
 • Tungpust
 • Hoste og oppspytt
 • Rask puls
 • Cyanose

Forelesninger

 • Hjertesviktbehandling (Far, IM)
 • Bilyd (IM)
 • Radiol. Diagnostikk og intervensjon i thorax (Rad.)
 • Mammapatologi (Pat)
 • Høy senkning (IM)

Klinikker og seminarer

 • Hjertesviktbehandling (IM, Kir)
 • Dyspnoe (IM)
 • Klaffefeil (IM)
 • Innhalalsjons-behandl, oksygen-behandl (IM)
 • kardiologi (Kir/IM)

Kurs

Praktisk kurs i IM

 • EKG (3 x 2 t)

AT og SG

 • SG
 • Evalueringsmøte

Sykdomspresentasjoner fra mageregionen

Temaer uke 16 - 18:

 • Diaré
 • Forstoppelse
 • KValme/oppkast
 • Fordøyelsesbesvær
 • Magesmerter
 • Utspilt buk

Forelesninger

 • Klinisk forskning (IM)
 • Tolkning av lab.arb (KBF)
 • Laparoskop. diagnost. og behandling (Kir)
 • Kreftutv. i tarm (Pat)
 • Klinisk ernæring (Ane)
 • Radiol diagn. og inter-vensjon i abd. (Rad.)
 • Behandling av gallestein (Kir)
 • Anale/rektale lidelser (kir)

Klinikk og seminar

 • Svelgevansker (svulst/ inflammasjon) (Kir)
 • Gastro (IM)
 • Øsofaguslidelser (IM)
 • Gastro, tarmlidelse (IM)
 • Gastro (IM)
 • Blod i avføring (Kir)
 • Infeksjon (IM/Mik)
 • Intermitt. magesmerter (gallestein) (Kir)
 • Avansert gastrointest. Kreftsykdom (Kir,Onk)

Kurs

 • Ernæring hos eldre
 • KBF

AT og SG

 • SG

Sykdomspresentasjoner fra urinveiene

Temaer uke 19 - 20:

 • Hyppig/smertefull vannlating
 • Urinlekkasje
 • Urinretensjon
 • Blod i urinen
 

Forelesninger

 • Urinblærepatologi (Pat)
 • Tumor Vesicae (Onk/Pat)
 • Ca. Cesica (Onk,Pat)
 • Vanlige symptomepresentasjoner fra urinveien (All)
 • Væskevolum-forstyr-relser ved kirurgiske sykdommer (Ane)
 • 3: Vanlige symptompresent. Fra urinveien (All)

Klinikker og seminarer

 • Urinlekkasje (Kir)
 • Forøyet PSA/ prostatabesvær (Kir,Pat)
 • Nefro (IM, Mik)
 • Nefro (IM)
 • Nefro (IM)
 • Misdannelser i urinveiene (Ped,Kir)

Kurs

 • KLOK-arbeid relatert til avd.tjeneste

AT og SG

 • SG

Sykdomspresentasjoner fra bevegelsesapparatet

Temaer uke 21 - 22:

 • Hovent/hovne ledd
 • Leddsmerter
 • Ryggsmerter
 • Kroniske muskel-/skjelettsmerter
 

Forelesninger

 • Klassifisering av revmatiske sykdommer
 • Tretthetssyndrom, fibromyalgi og liknende tilstander(All)
 • Systemiske bindevevs-sykdommer (Rev)
 • Hånd (Ort)
 • Bruddbehandling (Ort)
 • Skulder/albue(Ort)

Klinikker og seminarer

 • Systemisk lupus erythematosus(Rev)
 • Polymyalgia theumatica/Sjøgren (Rev)1: Endokrinologi IM)
 • Revmatoid artritt/Mb Bekhterew (Rev)
 • Endokrinologi
 • Vonde hofter (Ort)
 • Hovent kne/vonde knær (akutt artritt/ infeksjoner) (Ort)
 • 3: Hoftebrudd (Ort)

Kurs

 • Atferdsfag

AT og SG

 • SG

Sykdomspresentasjoner fra hud/slimhinner

Temaer uke 23 - 24:

 • Kroniske sår
 • Kløe
 • Utslett
 • Gulsott
 • Blødningstendens
 

Forelesninger

 • Nekrotiserende fascitt (Kir)
 • Svulster i ansiktet
 • Behandling av RA pasienter (Far/Rev)
 • Revmatiske sykdommer hos barn (Rev)
 • Bruddbehandling (Ort)
 • Legemiddelallergier (IM/Immun)
 • Koagulasjonsforst (IM)

Klinikker og seminar

 • Åreknuter (Kir)
 • Kirurgisk teknikk, sårtilheling, arrdannelse, arrkorreksjoner (Pkir)
 • Ankelbrudd (Ort)
 • Kroniske sår/leggsår
 • Medfødte misdannelser
 • "Røykerbein" (Kir)
 • Gulsott (hepatitt, pankreascancer, hemolyse) (Kir,Pat)
 • Blødningstendens (IM,Imm)

 AT og SG

 • SG

Sykdomspresentasjoner fra hode/nakkeregionen

Temaer uker 25 - 27:

 • Falltendens
 • Besvimelse
 • Svimmelhet
 • Lammelser/forflytnings-vansker
 • Mental svikt
 • Forvirring
 • Hodesmerter
 

Forelesninger

 • Radiol. diagn.og inter-vensjon ved sykd. i CNS (Rad)
 • Hjerneslag: Akuttbehandling og rehabilitering (Ger)
 • Hjerneslag: Akuttbehandling og rehabilitering (Ger)
 • Neoplasmer i CNS (Pat)
 • Høyt intrakranielt trykk (NevKir)
 • Vanlige operasjoner i nevrokir. (NevKir)
 • Demens (Gre/All)
 • Ortopedi Columne lidelser (Ort)
 • 4: Psykoser hos gamle (Ger)
 • 5: Organdonasjon (Kir/Ane/Eti)

Klinikker og seminarer

 • Gangvansker og svimmelhet (Ger)
 • 2: Hjerneslag: Akuttbehandling og rehabilitering (Ger)
 • Kreft hos gamle (Ger)
 • Kron. hodesm. (subdu.blødn./svulst) (NevKir)
 • Akutte hodesm. (sub-arachn.blødn.) (NevKir)
 • Intermitt. hodesmerter (migrene) (All,Far)
 • Nakkeprobl. (degen. lidelser) (NevKir)
 • Barn med stort hode (NevKir)
 • Affektive og psykotiske lidelser hos eldre (Ger)

Kurs

 • Orientering om eksamen
 • KLOK, praktisk arbeid

AT og SG

 • SG

Svulster

Temaer uke 28 - 30:

 • Svulstsykdommer
 • Frykt for svulst
 • Hovne lymfeknuter
 • Onkologisk epidemiologi
 • Ikke-kirurgiske behandlings-prinsipper
 • Bivirkninger
 • Kurativ vs. palliativ behandling
 

Forelesninger

 • Bentumorer (Ort)
 • Prinsippene av moderne strålebehandling (Onk)
 • Medikamentell behandling av kreft (Onk)
 • Cytostatika (Onk/Far)
 • Sscreening for kreft
 • Cancer renis (Onk)
 • Akutte bivirkninger og langtidseffekter (Onk)
 • Lungecancer (Onk)
 • Lymfeknutesvulst (IM)
 • Akutt onkologi

Klinikker og seminarer

 • Malignitetsmistanke/ tverrfag. kreftdiagnostikk (Onk,Pat,Rad)
 • Kul i brystet (Onk/Kir)
 • Feber under kjemoterapi (Onk,IM)
 • Psykoonkologi (Onk,Atf)
 • Terminal omsorg (Onk,Ane/Psyk/Atf)
 • Seminarer- samfunnsmedisin: KLOK

Kurs

 • KLOK-arbeid
 • Patologi
 

Fase III: Katastrofer, akuttmedisin (4 uker)

Temaer uke 31 - 34:

 • Akuttkurs
 • Redningstjenesten
 • Katastrofeøvelse
 

Forelesninger

 • Kasuistisk forelesninger

Kurs

 • Seminar legevakt
 • Smågrupperotasjoner
 • Demo praktisk øvelser

Fase IV: Behandling og forebygging (1uke)

Temaer uke 35:

 • Pasientinformasjon
 • Medikamentell behandling
 • Kirurgisk behandling
 • Tvangsbehandling
 • Småkirurgi i allmennpraksis
 

Forelesninger

 • Indivuduell medikamentell behandl (Far)
 • Kostnad/nytte-analyser (Far)
 • Nyvinninger i medisinsk grunnforsk. (Far,Fys,Bkj)
 • Klinisk utprøving av medikamenter
 • Operabil.vurd. (Kir)
 • Kontroll av behandlingseffekt
 • Intravenøs væskebehandling (KBF)
 • Utskrivning – info., livstilsinterven., medik. behandl., kontroll, compliance, bivirkninger (All,Kir/IM)
 • Arteriell hypertensjon (IM/far)
 • Kristisk lesing av vit. publikasjoner

Klinikker og seminarer

 • Komplikasjoner til kirurgi (Kir)
 • Høyt kolestrol
 • Legemiddel-bivirkninger og –interaksjoner (Ger,Far)

Kurs

 • Nytten av leverbiopsier belyst ved kasuistikker
 

Fase V: Evaluering

 • Skriftlig eksamen
 • Muntlig klinisk eksamen

Publisert 21. okt. 2009 15:04