Emner innen medisin

Viser 1–128 av 128 emner
Emne Studiepoeng
HES9280 – Introduction to medical anthropology (5 studiepoeng) 5
HES9315 – Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke (3 studiepoeng) 3
HES9320 – Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål (3 studiepoeng) 3
HES9325 – Register-based epidemiology (3 studiepoeng) 3
HES9355 – Reproductive and sexual health and rights in global health (3 studiepoeng) 3
HES9520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
IMB9270 – Quantitative biology, or mathematics is biology’s next microscope (2 studiepoeng) 2
IMB9275 – Prediction (in Molecular Biology) (5 studiepoeng) 5
IMB9335 – Modern methods for analyzing survival and time to event data (4 studiepoeng) 4
IMB9345 – Neuroscience data integration through use of digital brain atlases (2 studiepoeng) 2
MED1100 – Medisinstudiet, modul 1 (50 studiepoeng) 50
MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 (60 studiepoeng) 60
MED3001 – Praktisk epidemiologi (2 studiepoeng) 2
MED3002 – Kvalitative metoder i helseforskning (2 studiepoeng) 2
MED3003 – Epigenetisk analyse av stam- og kreftceller (2 studiepoeng) 2
MED3004 – Statistiske metoder for analyse av kliniske data (2 studiepoeng) 2
MED3005 – Litteraturstudier og systematiske oversikter (2 studiepoeng) 2
MED3006 – Clinical and experimental research methods (2 studiepoeng) 2
MED3007 – Statistical Principles in Genomics: an Introduction with Rstudio (2 studiepoeng) 2
MED3050 – Medisinsk etikk (3 studiepoeng) 3
MED3051 – Migrasjonshelse (3 studiepoeng) 3
MED3052 – Global helse (3 studiepoeng) 3
MED3053 – Nevrodegenerativ sykdom - biokjemi og cellebiologi (3 studiepoeng) 3
MED3054 – Immunitet - evolusjonære og pasientnære perspektiv (3 studiepoeng) 3
MED3055 – Helseledelse (3 studiepoeng) 3
MED3056 – Kreft og kommunikasjon (3 studiepoeng) 3
MED3057 – Prehospital akuttmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3058 – Idretts- og aktivitetsmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3059 – Kreftforskning (3 studiepoeng) 3
MED3060 – Medisinsk, kirurgisk og psykiatrisk forskning (3 studiepoeng) 3
MED3061 – Makt og kunnskap i helsetjenesten (3 studiepoeng) 3
MED3062 – Praktisk bruk av laboratorietester, ultralyd og andre bildedannende metoder i klinisk medisin (3 studiepoeng) 3
MED3063 – Endokrinologi, diabetes og metabolisme. Metoder i klinikk og forskning (3 studiepoeng) 3
MED3064 – Nyere medisinsk historie - kjønn, rus og sosialmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3065 – AI, innovasjon, big data og beslutningsstøtte (3 studiepoeng) 3
MED3066 – Klimaendringer og helse: din innsats teller (3 studiepoeng) 3
MED3067 – Translational cardiology: From bench to bedside (3 studiepoeng) 3
MED3068 – Legerollen - Navigering mellom retningslinjene (3 studiepoeng) 3
MED3300 – Medisinstudiet, modul 3 (55 studiepoeng) 55
MED4100 – Overgangsundervisning medisinstudiet, humanbiologi I (5 studiepoeng) 5
MED4400 – Medisinstudiet, modul 4 (27 studiepoeng) 27
MED4500R – Medisinstudiet, modul 5 (19 studiepoeng) 19
MED5090 – Prosjektoppgave (20 studiepoeng) 20
MED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave (20 studiepoeng) 20
MED5600 – Module 6, Medicine (30 studiepoeng) 30
MED5700 – Medisinstudiet, modul 7 (24 studiepoeng) 24
MED5710 – Overgangsundervisning i rettsmedisin (2 studiepoeng) 2
MED6001 – Valgfri fordypningspraksis (5 studiepoeng) 5
MED6800 – Medisinstudiet, modul 8 (55 studiepoeng) 55
MEDFL5010 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5010E – Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030E – Introductory course to the medical PhD program, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5115 – Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MEDFL5120 – Introduction to infectious disease modelling (3 studiepoeng) 3
MEDFL5120BTS – Molecular medicine (national course) (10 studiepoeng) 10
MEDFL5125 – Introduksjonskurs til kardiovaskulær forskning og medisin (5 studiepoeng) 5
MEDFL5130 – Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MEDFL5130E – Introductory course in statistics (8 studiepoeng) 8
MEDFL5135 – Biomarkers for clinical research (5 studiepoeng) 5
MEDFL5140 – Kvalitative forskningsmetoder (5 studiepoeng) 5
MEDFL5150 – Essentials of Neurophysiology: from neurons to circuits to behaviours (5 studiepoeng) 5
MEDFL5155 – Introduction to statistics and bioinformatics for the analysis of large-scale biological data (5 studiepoeng) 5
MEDFL5165 – Psykososiale målemetoder og psykometri: Bruk av spørreskjema og svardata i teori og praksis. (5 studiepoeng) 5
MEDFL5170 – Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk (4 studiepoeng) 4
MEDFL5175 – Bruk av registerdata i helsetjenesteforskning (3 studiepoeng) 3
MEDFL5185 – Critical perspectives on health and disease (5 studiepoeng) 5
MEDFL5195 – OMICs in medical research (5 studiepoeng) 5
MEDFL5215 – Life science, cell and animal research (3 studiepoeng) 3
MEDFL5225 – A molecular approach to genetic and epigenetic gene regulation, from basic research to the clinic (5 studiepoeng) 5
MEDFL5230 – Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning (5 studiepoeng) 5
MEDFL5235 – Molecular Cancer Medicine (10 studiepoeng) 10
MEDFL5245 – Biology of Ageing (4 studiepoeng) 4
MEDFL5250 – Methods in Cardiac Research (2 studiepoeng) 2
MEDFL5255 – Multi-omic data analysis and integration for precision medicine (5 studiepoeng) 5
MEDFL5260 – Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
MEDFL5270 – Quantitative biology, or mathematics is biology’s next microscope (2 studiepoeng) 2
MEDFL5275 – Prediction (in Molecular Biology) (5 studiepoeng) 5
MEDFL5280 (10 studiepoeng) 10
MEDFL5295 – Global health (5 studiepoeng) 5
MEDFL5315 – Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke (3 studiepoeng) 3
MEDFL5320 – Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål (3 studiepoeng) 3
MEDFL5325 – Register-based epidemiology (3 studiepoeng) 3
MEDFL5335 – Modern methods for analyzing survival and time to event data (4 studiepoeng) 4
MEDFL5345 – Neuroscience data integration through use of digital brain atlases (2 studiepoeng) 2
MEDFL5355 – Reproductive and sexual health and rights in global health (3 studiepoeng) 3
MEDFL5493 – CAREIN - Course In Animal Research In Norway (8 studiepoeng) 8
MEDFL5495P – Course In Animal Research In Norway (CAREiN) - Practical training in handling of laboratory rodents (2 studiepoeng) 2
MEDFL5495T – Course In Animal Research In Norway (CAREiN) - Theoretical training (8 studiepoeng) 8
MEDFL5510E – Logistic regression, survival analysis and Cox-regression (4 studiepoeng) 4
MEDFL5520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
MEDFL5555 – Analysis of repeated/correlated measurements (5 studiepoeng) 5
MEDFL5570 – Causal inference (4 studiepoeng) 4
MEDFL5580 – Epidemiological methods, beyond the basics (4 studiepoeng) 4
MF9010 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-program, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MF9010E – Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MF9030 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MF9030E – Introductory course to the medical PhD program, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MF9115 – Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MF9120 – Introduction to infectious disease modelling (3 studiepoeng) 3
MF9120BTS – Molecular Medicine (national course) (10 studiepoeng) 10
MF9125 – Introduksjonskurs til kardiovaskulær forskning og medisin (5 studiepoeng) 5
MF9130 – Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MF9130E – Introductory course in statistics (8 studiepoeng) 8
MF9135 – Biomarkers in clinical research (5 studiepoeng) 5
MF9140 – Kvalitative forskningsmetoder (5 studiepoeng) 5
MF9150 – Essentials of Neurophysiology: from neurons to circuits to behaviours (5 studiepoeng) 5
MF9155 – Introduction to statistics and bioinformatics for the analysis of large-scale biological data (5 studiepoeng) 5
MF9165 – Psykososiale målemetoder og psykometri: Bruk av spørreskjema og svardata i teori og praksis. (5 studiepoeng) 5
MF9170 – Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk (4 studiepoeng) 4
MF9175 – Bruk av registerdata i helsetjenesteforskning (3 studiepoeng) 3
MF9185 – Critical perspectives on health and disease (5 studiepoeng) 5
MF9195 – OMICs in medical research (5 studiepoeng) 5
MF9215 – Life science, cell and animal research (3 studiepoeng) 3
MF9225 – A molecular approach to genetic and epigenetic gene regulation, from basic research to the clinic (5 studiepoeng) 5
MF9230 – Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning (5 studiepoeng) 5
MF9235 – Molecular Cancer Medicine (10 studiepoeng) 10
MF9245 – Biology of Ageing (4 studiepoeng) 4
MF9250 – Methods in Cardiac Research (2 studiepoeng) 2
MF9255 – Multi-omic data analysis and integration for precision medicine (5 studiepoeng) 5
MF9295 – Global health (5 studiepoeng) 5
MF9493 – CAREIN - Course In Animal Research In Norway (8 studiepoeng) 8
MF9495P – Course In Animal Research In Norway (CAREiN) - Practical training in handling of laboratory rodents (2 studiepoeng) 2
MF9495T – Course In Animal Research In Norway (CAREiN) - Theoretical training (8 studiepoeng) 8
MF9510E – Logistic regression, survival analysis and Cox-regression (4 studiepoeng) 4
MF9555 – Analysis of repeated / correlated measurements (5 studiepoeng) 5
MF9570 – Causal inference (4 studiepoeng) 4
MF9580 – Epidemiological methods, beyond the basics (4 studiepoeng) 4