Dette emnet er nedlagt

MEDSEM3B – Medisinstudiet, 3. semester. Stasjonseksamen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Stasjonseksamen (modifisert OSCE)

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Obligatorisk undervisning.

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

MEDSEM3A Emnet overlapper også med ERNSEM3A og ERNSEM3B og ODSEM3A – Odontologistudiet, 3. semester (nedlagt) og ODSEM3B – Odontologistudiet, 3. semester (nedlagt)

Eksamen

Skriftlig eksamen (MEDSEM3A) og stasjonseksamen (MEDSEM3B) må begge være bestått for å få semesteret godkjent. Ved ikke bestått på en av eksamenene rykker man ned et kull og må ta denne på nytt.

Hjelpemidler

Hjelpemidler til eksamen

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Eksamensregler for medisinstudiet

Trekk fra eksamen

Eksamensregler for medisinstudiet

Tilrettelagt eksamen

Eksamensregler for medisinstudiet

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Semesteret blir evaluert av studentene ved semesterslutt ca. hvert 3. år.
Se Studiekvalitet

Fakta om emnet

Studiepoeng

6

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo