Dette emnet er nedlagt

MF9110 – Forskningsmetoder i psykiatri

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Forskningsmetoder i psykiatri: Diagnostikk, kvalitative metoder, klinisk behandlingsforskning og psykometri.

Hva lærer du?

Emnet er beregnet på psykiatere, samfunnsmedisinere, psykologer, psykiatriske sykepleiere o.a. som driver forskning innen psykiatri/psykologi eller planlegger slik forskning. Emnet gir kompetanse i vitenskapelig psykiatrisk diagnostikk og bruk av standardiserte måleinstrumenter (psykometri). Noen sentrale vitenskapelige studier innen klinsk psykiatri vil bli presentert med tanke på særlige hensyn til psykiatriske/psykologiske aspekter av forskningsdesign og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater og forskerlinjenstudenter i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet. Det tas opp 15 deltakere til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Emnet undervises over 4 dager.

Eksamen

Ingen skriftlig eksamen, men deltagerne må fremlegge design og beskrivelse av eget prosjekt for diskusjon. De må videre vurdere skriftlig to avanserte vitenskapelige publikasjoner.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Det er ikke avklart når emnet vil avholdes neste gang

Undervisningsspråk

Norsk