Semesterside for MF9115 - Høst 2013

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

I regi av Kunnskapssenteret og legeforeningen er det utviklet et gratis nettkurs om Helseforskningsloven. Casene i dette nettkurset vil brukes i undervisningen på kurset. Det anbefales at deltakerne bruker noe tid i forkant av kurset den 14. oktober for å sette dere inn i de ulike casene, slik at dere får mest mulig utbytte av kurset.

Link til kurset og mer informasjon finnes på følgende link: http://www.helsebiblioteket.no/Nyhetsarkiv/Gratis+kurs+om+helseforskningsloven.144329.cms

26. juni 2013 15:20