MF9210 – Laboratoriekurs i Molekylærbiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Laboratoriekurset skal gi en innføring i generelle metoder som benyttes i molekylærbiologisk forskning. Dette vil bli dekket både i forelesninger, som også vil omhandle flere avanserte metoder som ikke blir gjennomført på kurset, og i praktiske øvelser. Emnet vil fokusere på vanlige metoder som PCR, sekvensering, DNA isolering, samt mer spesialiserte metoder for analyse av enzymer med DNA-reparasjonsaktivitet. Totalt vil det være 8 forelesninger mens resten av uken benyttes til praktiske laboratorieøvelser.

Hva lærer du?

Etter endt emne skal deltagerne:

  • Forstå, og beherske, de viktigste metodene som benyttes rutinemessig i et molekylærbiologisk forskningsmiljø
  • Ha forståelse for forskningsstrategi innen molekylærbiologi – for beskrivelse av human sykdom

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater og forskerlinjenstudenter i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet. Det tas opp 20 deltakere til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Emnet er organisert som heldagsundervisning over 4 dager og inkluderer 8 forelesninger og praktiske laboratoriearbeid.

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

Det er obligatorisk fremmøte alle kursdager og innlevering av kursprotokoll innen 14 dager etter kursslutt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår og høst

Undervises ikke våren 2016

Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)