Dette emnet er nedlagt

MF9340 – Fagskriving og vitenskapelig publisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et allment tilbud til stipendiater ved Det medisinske fakultet, til støtte for deres arbeid med å skrive og publisere i studiet.

Emnet var tidligere en del av det obligatorisk introduksjonskurset Medisinsk forskningsmetode

Hva lærer du?

Læringsmålet for emnet er todelt. Deltakerne skal:
1) lære enkle og robuste skrivemetoder som de selv kan bruke til å utvikle skriveevnen sin over tid, og at de
2) får en økt innsikt i vitenskapelig publisering, slik at de kan gå tryggere inn i de krevende publiseringsprosessene dette studiet medfører.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater og forskerlinjestudenter i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet. Det tas opp 50 deltakere til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Kurset er et intensivt dagskurs: 1 dag, 6 undervisningstimer. Undervisningen består av forelesning, samtale og øvelser.

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å få godkjent emnet. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

Kurset er et såkalt brukerkurs, uten prøving. Dette innebærer at kurset er bestått ved deltakelse.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

1

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Det er ikke avklart om emnet vil avholdes igjen