MF9420 – Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Formålet er å gi den enkelte deltaker innsikt i vanlig brukte metoder i Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme, organisering og registrering av data, samt statistiske metoder i endokrin forskning.

Hva lærer du?

Du lærer å vurdere hvilke metoder som er mest relevante for din problemstilling. Du lærer også å vurdere muligheter og begrensninger i de enkelte metoder slik at du er bedre i stand til å vurdere metodevalg og bruke dem konstruktivt.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater og forskerlinjestudenter i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet. Det tas opp 12 deltakere til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen vil foregå som integrerte fellesforelesninger og lab. demonstrasjoner i smågrupper over 2 dager. Praktiske demonstrasjoner av metoder ved Diabeteslaboratoriet, Hormonlaboratoriet og Institutt for medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus.

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

Kurset avsluttes med obligatorisk flersvarsoppgave som må bestås for kursgodkjenning. Det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
2
Nivå
Ph.d.
Undervisning

Det er ikke avklart når emnet vil avholdes neste gang

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)