Dette emnet er nedlagt

MF9420 Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme

Formålet er å definere og få innsikt i hvilke metoder som er relevante for den enkelte ’s Ph.D. prosjekt. De praktiske demonstrasjonene vil foregå ved Diabeteslaboratoriet, Hormonlaboratoriet og Institutt for medisinsk Genetikk, Oslo Unversitetssykehus.  

Kursleder: Kristian F. Hanssen.  

Oppmøte: Oslo Universitetssykehus, Aker, bygning 98. Stort møterom.

Grunnbok: Roden M: Methods in Diabetes Research.

Tirsdag 15. februar 2011

Møteleder: Kristian F. Hanssen
09.00 - 09.10 Velkommen og målsetning for kurset - Kristian F. Hanssen
09.10 - 09.40 Epidemiologi ved diabetes type 1 og type 2 - Lars Chr Stene /Anne Karen Jenum
10.00 - 10.20 Genetiske metoder i diabetes/Endokrinologi - Dag A. Undlien
10.20 - 10.50 Pause
10.50 - 11.10 Immuno-assay. Muligheter, begrensninger og feilkilder - Peter A. Torjesen
11.20 - 11.40 LC- MS/MS målinger i Endokrinologi/metabolisme - Milaim Pepaj
11.50 - 12.10 Hormonmåling i vev (Immunhistokjemi/Western/In situ hybridisering) -

Jens Petter Berg/Terje Lund
12.10 - 13. 00 Lunsj
13.00 - 13. 20 Glukoseomsetning - Arild Rustan
13.20 - 13.40 Hovedtrekk av fettomsetning  - Arild Rustan
13.50 - 14.10 Myocytter. Eksempel på bruk av in vitro modell  - Arild Rustan
14.10 - 14.30 Oksydativt stress og antioksydanter - Rune Blomhoff
14.30 - 16.00 Praktisk demonstrasjon immunoassay, MS/MS og Western

Onsdag 16. februar 2011
Møteleder :
Kåre I.Birkeland
09.00 - 10.00 Måling av insulinsekresjon/insulinfølsomhet og tracermetodologi m/praktisk demonstrasjon - Kåre I. Birkeland /Cecilie Wium/Hanne l.Gulseth
10.00 - 10.20 Pause
10.20 - 10.50 Energiomsetning i svangerskapet - Tore Henriksen
10.50 - 11.10 Metoder i bruk ved hypofyseforskning - Jens Bollerslev
11.10 - 11.40 Målemetoder til tidlige senkomplikasjoner - Kristian F. Hanssen/Knut Dahl-Jørgensen/Kari Anne Sveen/Hanna Margeirsdottir
11.40 - 12.00 Målinger og laboratoriemetoder i osteoporoseforskning - Erik F. Eriksen
12.30 - 13.15 Lunsj NB. Møtested Ullevål Søsterhjemmet .2. Etasje til høyre (med. fak. Møterom)  

Møteleder: Knut Dahl-Jørgensen
13.15 – 13.35 Inflammasjonsmarkører - Ingebjørg Seljeflot
13.40 – 14.00 Innsamling og registering av kliniske parametre i diabetesforskning - Knut Dahl-Jørgensen
14.00 – 14.20 Statistiske metoder i endokrin forskning - Leiv Sandvik
14.20 - 15.00 Kursprøve
15.00 – 16. 15 Praktisk demonstrasjon av genetiske metoder. Institutt for medisinsk genetikk, Ullevål
 

 

Publisert 3. des. 2010 15:25 - Sist endret 10. feb. 2011 10:36