Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ERN3110 - Høst 2007

Kurset starter mandag 13. august.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. De som ikke kan møte opp, må på forhånd gi beskjed til studiekonsulenten - se kontaktinformasjon.

10. mai 2007 15:20