Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SGO4602 - Vår 2007

Osloforskning utlyser stipend til høyeregrads studenter:Søknadsfristen for studentstipend våren 2007 er onsdag 28. februar. For mer informasjon og søknadsskjema se: http://www.iss.uio.no/forskning/osloforsk/

12. feb. 2007 15:45

Norsk Geografisk Selskap møte torsdag 15. februar kl. 19.00 Harriet Holters hus. Tema er sosiokulturelle stedsanalyser.

7. feb. 2007 09:40

Første forelesning torsdag 8. mars

26. jan. 2007 09:07