Pensum/læringskrav

@= artikkel finnes på internett

Bøker

Holden, S. Makroøkonomi, 2016. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202474096. Kapitler 1-14 og 18, samt s. 494-500 (Enkel matematikk for økonomer Del 1 Nødvendig bakgrunn). Vedlegg til kapittel 14 er ikke pensum. Fasit til oppgavene i boka.

ePensum - tilgjengelig på nett

Det forventes en viss kjennskap til norske økonomisk forhold, som

Utviklingen i norsk økonomi, se for eksempel:

Norsk økonomi etter 2000:

Pengepolitikken i Norge, se blant annet:

Finanspolitikken i Norge, se blant annet:

Perspektivmeldingen 2017.

Det norske finansielle systemet

Ekstra litteratur på engelsk

Studenter som ønsker et ekstra supplement på engelsk kan lese Blanchard, O., Amighini, A. og Giavazzi, F. Macroeconomics. A European Perspective, 2017. Pearson. ISBN: 978-1-292-08567, tredje utgave. Kapitlene 1-11. Tidligere utgaver kan også benyttes.

Regneoppgaver:

Holden, S., Krogh T. og Prestmo J. Makroøkonomi: Oppgaver og løsningsforslag, 2016. Oslo: CappelenDamm akademiske. ISBN 9788202500078.

Publisert 24. mai 2017 15:16 - Sist endret 7. aug. 2017 09:08