Pensum/læringskrav

Kjernepensum

Blanchard, O. (2009). Macroeconomics, Fifth Edition, Pearson International Edition, Prentice Hall. Kapitlene 1-3, 6, 8, 10, 16.1 og 18 (alternativt kan en lese samme kapitler i fjerde utgave av boka).

Holden, S. Forelesningsnotater i makroøkonomi

Øvrig pensum

Blanchard, O. (2009). Macroeconomics, Fifth Edition, Pearson International Edition, Prentice Hall. Kapitlene 4, 12.2-12.3, 14.1, 23.1, 25.1 og 27 (eller samme kapitler i fjerde utgave).

For utfyllende lesning om Nasjonalregnskapet:

Fløttum, E. J. (2006). Nasjonalregnskapet - Systemet og utformingen i Norge, Universitetsforlaget.

Hansen, R. G., Repetisjonskurs i matematikk til makroøkonomi.

Det forventes en viss kjennskap til norske økonomisk forhold, som

 

  • utviklingen i norsk økonomi, se f.eks. Statistisk Sentralbyrås nettsider, spesielt Økonomiske analyser, les også om konsumprisindeksen (KPI)
  • pengepolitikken i Norge, se bl.a. Norges Banks nettsider, f.eks. Pengepolitikken i Norge, avisartikler av sentralbanksjefen som Inflasjonsmål – hvordan settes renten og Litt om pengepolitikkens rolle og virkninger, hvordan renten virker på inflasjonen: stor og liten animasjon, oversikt over rentemøter og endringer i styringsrenten, Pengepolitisk Rapport (nyeste utgave)
  • finanspolitikken i Norge, se bl.a. Finansdepartementets nettsider, særlig Nasjonalbudsjettet
  • St.meld. nr. 9 (2008-2009): Perspektivmeldingen 2009
  • aktuelle forhold som tas opp på forelesning.

 

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika, kompendier kan kjøpes på Kopiutsalget. Ved kjøp av blandingskompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Artikler merket med "K" er samlet i kompendium/kopisamlinger og kan kjøpes i Kopiutsalget

Publisert 13. okt. 2009 16:13 - Sist endret 19. nov. 2020 11:20