Dette emnet er nedlagt

Undervisningsmateriale

Sist endret 12. des. 2012 12:32 av Kjell Arne Brekke
Sist endret 12. des. 2012 10:58 av Kjell Arne Brekke
Sist endret 12. des. 2012 10:43 av Kjell Arne Brekke
Sist endret 12. des. 2012 12:54 av Kjell Arne Brekke
Sist endret 12. des. 2012 12:37 av Kjell Arne Brekke

Mange sentrale sammenhenger i økonomi er implisitt gitt. Vi skal i denne videoen se på et eksempel på en slik implisitt gitt funksjon. Vi ser på den optimale produksjonen til en bedrift som er en funksjon av prisen på produktet men hvor funksjonen er gitt implisitt gjennom en ligning. Vi skal også se hvordan vi kan derivere en slik funksjon.

Sist endret 12. des. 2012 10:58 av Kjell Arne Brekke
Sist endret 12. des. 2012 10:43 av Kjell Arne Brekke
Sist endret 5. mars 2013 10:23 av Kjell Arne Brekke
Sist endret 12. des. 2012 10:58 av Kjell Arne Brekke
Sist endret 12. des. 2012 10:24 av Kjell Arne Brekke
Sist endret 12. des. 2012 10:58 av Kjell Arne Brekke
Sist endret 12. des. 2012 10:45 av Kjell Arne Brekke
Sist endret 12. des. 2012 12:42 av Kjell Arne Brekke

Vi skal se på hvordan vi minimerer kostnadene eller utgiftene for en konsument som skal nå et visst nyttenivå. Hva er de lavest mulige utgiftene gitt at konsumenten skal nå det gitte nyttenivået. Vi skal løse problemet med Lagranges metode som er en sentral metode i økonomi.  

Sist endret 12. des. 2012 10:58 av Kjell Arne Brekke
Sist endret 12. des. 2012 10:44 av Kjell Arne Brekke
Sist endret 12. des. 2012 10:59 av Kjell Arne Brekke

I denne videoen løser vi et enkelt nyttemaksimeringsproblem ved hjelp av innsettingsmetoden.

Sist endret 9. apr. 2013 13:29 av Kjell Arne Brekke
Sist endret 10. apr. 2013 10:10 av Jo Thori Lind
Sist endret 25. mars 2013 11:46 av Jo Thori Lind
Sist endret 19. apr. 2013 10:02 av Jo Thori Lind
Sist endret 30. jan. 2013 11:20 av Jo Thori Lind
Sist endret 7. feb. 2013 11:11 av Jo Thori Lind
Sist endret 15. feb. 2013 11:22 av Jo Thori Lind
Sist endret 18. feb. 2013 14:54 av Kjell Arne Brekke
Sist endret 2. mars 2013 11:28 av Kjell Arne Brekke