Beskjeder

Publisert 10. mai 2011 17:41

Siste forelesning er onsdag 18. mai kl. 12.15-14 i auditorium 6. Andre felles innleveringsoppgave blir gjennomgått, og besvarelsene blir levert tilbake.

Publisert 12. apr. 2011 14:18

Oppgaveteksten til andre felles innleveringsoppgave er nå lagt ut på den åpne emnesiden. Innleveringsfrist er 2. mai.

Publisert 17. mars 2011 09:09

Et notat med forelesningen til Sverre Mæhlum 16. mars er lagt ut på emnesiden.

Publisert 9. mars 2011 15:54

De som ikke får godkjent besvarelsen av første obligatoriske semesteroppgave, vil få beskjed i uke 11. De vil få en ny oppgave med relativt kort innleveringsfrist.

Publisert 9. mars 2011 12:13

Et notat med forelesningen til Sigurd Tveitereid 9. mars er lagt ut på emnesiden.

Publisert 8. mars 2011 10:38

Øystein Sørvig er kontaktstudent for seminargruppe 2. Han har epostadresse oystess@student.sv.uio.no.

Publisert 2. mars 2011 09:08

Åshild Eklund er kontaktstudent fra seminargruppe 4.

Publisert 1. mars 2011 17:27

Et notat til forelesningen ved Torbjørn Eika 2. mars er lagt ut på emnesiden.

Publisert 21. feb. 2011 10:57

Christiansens treffetid torsdag 24. feb. er flyttet til fredag 25. feb. kl. 11 – 12.

Publisert 9. feb. 2011 12:05

Oppgaveteksten til første felles innleveringsoppgave er nå lagt ut på den åpne emnesiden. Innleveringsfrist er 28. februar.

Publisert 27. jan. 2011 12:12

Det var spørsmål på forelesningen om forbilder og maler for referanselister. Se nærmere beskjed i Fronter. Der ligger også løsningsforslag til oppgave 1 til mandag 31.01., filnavn svar-oppg1-v11-dl.docx.

Publisert 27. jan. 2011 12:12

Det er ingen forelesning 2. februar. Neste forelesning er 9. februar. Seminarene begynner 31. januar.

Publisert 27. jan. 2011 12:10

De fire studentene (ØS, AS, OF, SG) som, på forelesningen 26. januar, ba om å få bytte seminargrupper, har fått dette ordnet.

Publisert 26. jan. 2011 11:51

Påmelding for å skrive seminaroppgaver (som er obligatorisk) begynner i pausen i forelesningen onsdag 26. januar og fortsetter første gang seminarene møtes, mandag 31. januar. Les først gjennom notatet med oppgavetekstene og notatet om obligatorisk innlevering - begge disse ligger på emnesiden.

Publisert 26. jan. 2011 11:50

Det er lagt ut tre notater om Fronter og Word, samt et notat fra D Lunds forelesning 26/1.

Publisert 20. jan. 2011 11:49

Fordeling av seminaroppgaver mellom studentene begynner på forelesningen onsdag 26. januar, ikke 19. januar som opplyst tidligere. Første seminarer er 31. januar, men disse blir forberedt av lærerne. Første innleveringsfrist er 3. februar, for de studentene som skal levere til andre seminaruke.

Publisert 20. jan. 2011 11:45

Presentasjonen til von der Fehr den 19/1, ligger på emnesiden under "Forelesningsmateriale/notater".

Publisert 19. jan. 2011 15:28

På pensumlisten finner vi per i dag: "Økonomisk Utsyn for 2009: Statistisk sentralbyrå (utvalgte deler av relevans for seminarene, kommer i mars)." Dette er en trykkfeil. Det skal stå Økonomisk Utsyn for 2010. Dette kommer i mars 2011, og er tema for forelesningen 2. mars. Fram til da er det bare å vente - det er ingen grunn til å begynne med å lese ØU for 2009.

Publisert 19. jan. 2011 15:26

På pensumlisten finner vi Leif Johansen: Opptakt til Sosialøkonomien, 1983. Universitetsforlaget. Dessverre er denne utsolgt fra forlaget. Vi arbeider med å finne måter å gjøre denne lett tilgjengelig for studentene.

Publisert 12. jan. 2011 10:29

Velkommen til ECON3010 våren 2011! På semester-emnesiden finner du nå en forelesningsplan, en forklaring av innleveringsoppgavene, og en samling seminaroppgaver. Undervisningen starter 19. januar.