Resultat på obligatorisk oppgave 2 (nytt forsøk) er å finne i Fronter

Resultater fra obligatoriske oppgave 2 (nytt forsøk) blir tilgjengelig i Fronter nå.
 

Kommentarer til besvarelsen finner du på følgende måte: klikk på pila ved siden av besvarelsen din i Fronter, og velg "kommentar" i nedtrekksmenyen. Da skal du få opp et felt med kommentarer til oppgaven. 

Publisert 7. mai 2015 14:49