Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY3391 - Vår 2006

Tilbakemeld./begrunnelse på karakter:

  • kand.1000-1010 e-post:e.m.wessel£psykologi.uio.no
  • kand. 1002 e-post: t.j.brennen@psykologi.uio.no. Siste frist for å be om begrunnelse 27.06.

20. juni 2006 15:04